N. D.

Pentru administraţiile locale, întreţinerea drumurilor atât din interiorul localităţilor, cât şi a acelora care fac legătura cu aşezările învecinate, constituie o prioritate. Pe acelaşi prinicipiu au mers şi reprezentanţii Primăriei Comarnic, care au anunţat, prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice, că sunt necesare lucrări de întreţinere a drumului de legătură între Cartierul Vatra-Sat al oraşului şi comuna Secăria. Lucrările vor consta în lărgirea drumului, fiind prevăzute atât şanţuri, cât şi rigole, luându-se în calcul inclusiv montarea de tuburi pentru evacuarea apelor pluviale. Termenul limită până la care Primăria Comarnic primeşte ofertele este data de 26 iulie, criteriul de adjudecare fiind preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată, fără TVA, este de 84.693,75 de lei.