Agenția Locală Ploiești

Administrator reţea – 1 post, agent securitate -35, agent securitate şi intervenţie-10, agent vânzări-3, ajutor bucătar-1, ambalator manual-3, asistent logistică-1, asistent marketing-1, asistent medical generalist -5, brutar-3, bucătar -5, călcător confecţii-5, constructor de case-1, controlor calitate -7, coordonator aprovizionare-desfacere -1, corespondent comercial -4, croitor-2, dulgher -3, dulgher restaurator-5, economist -1, electrician-1, electrician de întreţinere în construcţii -2, electrician în construcţii -3, electrician întreţinere şi reparaţii -5, faianţar -7, femeie de serviciu -2, fierar-betonist -8, frezor/ strungar la maşina de alezat şi frezat/ operator CN -2, gestionar -2, grataragiu-1, imprimeur textile-1, inginer chimist coordonare sector producţie-3, inginer constructor-1, inginer industria alimentară-1, inginer mecanic coordonare sector producţie-2, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze-7, instalator sanitar-1, lucrător bucătărie -5, lucrător comercial-8, maistru construcții-1, maistru lăcătuş c-ţii metalice-1, manager distribuție-1, manager proiect-1, maşinist (maşină pavele) -2, maşinist la maşini speciale fără aşchiere -5, mecanic auto -3, mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut-1, menajeră -2, muncitor schelar -10, muncitori necalificaţi-10, operator calculator -1, operator CNC -1, operator facturare -1, operator instalaţie sortare şi reciclare deşeuri menajere-1, operator la maşini unelte semiautomate şi automate-1, operator maşini comandă numerică-5, operator maşini unelte-3, ospătar -5, pregătitor lansator confecţii-1, presator metale la rece-3, proiectant inginer construcţii -1.

Agenția Locală Câmpina

Afumător carne -1 post, ajutor bucătar -1, ajutor ospătar -6, ambalator manual -4, asistent manager – 2, barman -3, barman preparator -2, brutar -2, cameristă-12, carmangier-2, casier -4, casier parcare – 2, chimist-1, cofetar/patiser -2, confecţioner asamblor articole textile -29, consilier clasa I grad superior la Compartimentul Îndrumare asociaţii de proprietari -1, contabil -1, controlor calitate-5, controlor tehnic calitate -3, coordonator programare-expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene -1, director tehnic-1, dulgher -12, electrician -5, electrician întreţinere şi reparaţii -3, electronist -5, fierar -10, fierar-betonist -1, frezor dantură cilindrică şi conică -2, frezor universal-5, funcţionar economic-1, gaterist la tăiat buşteni-1, găuritor filetator-3, gestionar-2, honuitor-rodor-lepuitor-3, inginer mecanic -2, inginer proiectant -1, inginer tehnolog -1, inginer tehnolog prelucrări mecanice -3, instalator -1, instalator încălzire centrală şi gaze -4, instalator reţele termice şi sanitare -1.

Agenția Locală Vălenii de Munte

Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze – 1 post, muncitor-3, brutar -1, dulgher -2, fierar -2, zidar -2, muncitor necalificat -2, şofer autocamion mare tonaj -1, sudor -1, lăcătuş -1, strungar-3, vânzător-1, şofer automacaragiu-3, spălător vehicule-2, vânzător -1, ospătar -6, bucătar -2, ajutor bucătar -4, cameristă -2, recepționer-2, zidar-2, muncitor necalificat-2, electrician de întreţinere şi reparații-1, manipulant mărfuri -2.
Oferta completă – la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, strada Nicolae Iorga Nr. 1 Ploiești