F.T.

Ieri, la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia s-a încheiat cursul de salvare-evacuare din mediul montan, la care, în afară de salvatorii prahoveni, au participat şi trei ofiţeri din cadrul Gărzii Naţionale din Ucraina.
Antrenamentul de specialitate al militarilor ucraineni la Sinaia, organizat în perioada 10-28 octombrie, s-a desfășurat în baza proiectului „Întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale din Ucraina”, încheiat de Jandarmeria Română şi Garda Naţională din Ucraina, cu finanţare din bugetul de asistenţă pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe.
Potrivit unui comunicat al Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia, “cursul, derulat în cadrul proiectului <>, a urmărit consolidarea competenţelor profesionale, perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi practice a procedurilor şi tehnicilor în timpul executării misiunilor de intervenţie, evacuare şi acordare a primului ajutor medical de bază, persoanelor aflate în dificultate (blocate pe înălţimi, în peşteri sau locuri înguste, rătăcite, surprinse de avalanşă sau în stare de hipotermie, blocate în mijloacele de transport pe cablu etc.)”.
În fapt, Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia este singura structură din sud –estul Europei care asigură formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii personalului operativ din structurile subordonate Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și a personalului din celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, la centrul sinăian se desfășoară şi cursuri/antrenamente specifice din domeniul montan ( schi, căutare – salvare, acordare de prim-ajutor etc.) ale forțelor din alte state cu care autoritățile române au încheiate protocoale de colaborare.