Taxele pentru eliberarea pașapoartelor, a permiselor de conducere și pentru alte activităţi oferite de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor pot fi, mai nou, achitate prin Internet Banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar. Plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank.
Ce taxe se pot achita prin noile modalități? Taxa de pașaport, contravaloarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii, tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, tarifele atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, a păstrării combinației numărului de înmatriculare.Cum se poate efectua plata? On-line, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituție a Prefectului, de la orice bancă unde persoana are deschis un cont, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituție a Prefectului, în numerar la casieriile unităților Trezoreriei Statului, la casieriile Instituțiilor Prefectului (în cazul pașapoartelor),la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (pentru documentele emise de acestea). Ce mențiuni trebuie să conțină documentul de plată? Numele, prenumele și CNP-ul persoanei beneficiare a serviciului solicitat, tipul documentului solicitat (pașaport, permis de conducere, certificat de înmatriculare, altele, după caz), contul IBAN, codul fiscal și denumirea Instituției Prefectului județului (sau municipiul București) unde va fi depusă cererea de eliberare a documentului, suma de plată. Actele necesare obținerii documentelor, termenele de eliberare și valoarea taxelor percepute rămân neschimbate.
În ceea ce priveşte lista codurilor IBAN deschise la unitățile trezoreriei statului, pentru Prahova, acestea sunt: unitatea teritorială a trezoreriei statului la care sunt deschise conturile – Trezoreria operativă Ploiești; numărul contului pentru taxe ale documentelor eliberate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor- RO56TREZ521502601X014806; numărul contului pentru taxele de pașaport –
RO73TREZ521502602X014807; codul de identificare fiscală pentru Instituția Prefectului Prahova – 2845249.