V.Stoica

Consiliul de Administrație al Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga, unitate medicală aflată în administrarea Consiliului Local Azuga, a reluat organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager. Potrivit calendarului, după jumătatea lunii septembrie, spitalul din Azuga ar trebui să aibă un manager, care să îl înlocuiască pe cel interimar din prezent.
Înscrierea la concurs a persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de selecție se poate face până la data de 8 septembrie, însă aspiranții la postul de șef al Spitalului de Ortopedie și Traumatologie trebuie să întrunească toate condițiile impuse de lege. Astfel, candidații trebuie să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, să fi absolvit cursuri agreate de Ministerul Sănătății de perfecționare în management sau management sanitar, să aibă cel puțin doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, să nu fie condamnați penal sau în curs de urmărire penală, să fie apți medical – fizic și neuropsihic – și să nu fi atins vârsta de pensionare.
Comisia de concurs va stabili care vor fi candidații admiși, în termen de trei zile de la finalizarea înscrierilor, în examene rămânând doar candidații care nu au fost respinși, dar care trebuie să achite o taxă de 500 de lei la casieria spitalului.
Concursul propriu-zis se va desfășura în două etape: prima este constituită dintr-un test grilă cu 20 de întrebări, din care 60% din domeniul managementului sanitar, iar a doua etapă – susținerea proiectului de management – în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 15 minute.