După cum v-am informat într-o altă ediţie a ziarului nostru, din data de 18 iulie a.c., în cazul vânzării sau al închirierii unei clădiri, proprietarul sau administratorul acesteia va fi obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş o copie a certificatului de performanţă energetică a imobilului, în caz contrar contractele încheiate fiind supuse nulităţii. De aceea, pentru a veni în sprijinul cititorilor noştri, ne-am interesat cum se poate obţine respectivul document, ce acte sunt necesare pentru întocmirea acestuia, şi care sunt tarifele în acest caz. În primul rând, trebuie precizat că certificatul de performanţă energetică (CPE) este un document tehnic cu caracter informativ care atestă performanţa energetică a clădirii, precum şi încadrarea clădirii într-o clasă de performanţă energetică. Mai precis, prin certificatul amintit potenţialul cumpărător sau chiriaş este informat asupra consumului total anual specific de energie, exprimat în kWh/mp arie utilă. Astfel, eficienţa energetică a apartamentului sau a clădirii va fi încadrată într-o clasă energetică de la A – ceea ce presupune o eficienţă ridicată – şi până la G, care indică pierderi masive de căldură. Primul pas pentru obţinerea unui CPE este alegerea unui auditor energetic atestat din lista publică a acestora pusă la dispoziţia cetăţenilor pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – www.mdrt.ro. În ceea ce priveşte judeţul Prahova, la data de 17 mai a.c., erau înregistraţi un număr de 36 auditori energetici, cei mai mulţi fiind din Ploieşti, dar şi din alte câteva localităţi – Buşteni, Breaza, Blejoi, Câmpina. Odată stabilit auditorul energetic trebuie încheiat un contract de prestări servicii cu acesta şi, de asemenea, pentru eliberarea CPE este necesar să se pună la dispoziţia acestuia o serie de documente: actele de proprietate, ultimul extras de carte funciară, planurile clădirii incluse în contractul de vânzare/ cumpărare, precum şi orice altă informaţie legată de istoricul clădirii, apartamentului – modificări de spaţiu, de funcţiune, reparaţii. De asemenea, e bine de ştiut că certificatul astfel eliberat este valabil zece ani, dacă între timp nu se schimbă condiţiile de locuire în imobilul respectiv, adică dacă între timp nu se degradează clădirea sau, din contră, dacă se realizează anumite îmbunătăţiri care pot duce la încadrarea acesteia într-o clasă energetică superioară celei în care a fost stabilită iniţial. În ceea ce priveşte tariful pentru obţinerea unui CPE, acesta variază de la un auditor la altul şi depinde foarte mult de suprafaţa utilă a locuinţei, dar şi de alte coordonate care se iau în calcul. ,,În cazul apartamentelor de bloc, de pildă, costul obţinerii unui certificat de performanţă energetică variază de la 150 de lei la 400 de lei în funcţie de suprafaţă, dar şi de tariful practicat de fiecare auditor în parte. În plus, pentru judeţul Prahova, mai trebuie luat în calcul şi faptul că numărul auditorilor este destul de mic, neacoperind toate localităţile. Motiv pentru care o persoană aflată într-o anumită zonă a judeţului trebuie să apeleze la un auditor din cea mai apropiată zonă de el. Dar, în acest caz, auditorul respectiv va include în tariful solicitat şi deplasarea’’, ne-a precizat ing. Nicolae Apostoiu, auditor din Ploieşti şi vicepreşedinte al Ordinului Auditorilor Energetici din România. ,,Criza financiară a mai scăzut tariful pentru obţinerea unui certificat de performanţă energetică, însă fiecare auditor îşi stabileşte singur preţurile. De principiu, pentru un apartament preţul variază în jurul a 100 de euro. Eliberarea certificatului se poate face în 24 de ore sau în câteva zile, acest lucru depinzând de programul pe care îl utilizează fiecare auditor. Eu, de exemplu, eliberez, la cerere, şi certificate la urgenţă, adică în maximum patru-cinci ore’’, ne-a precizat Elena Caisin, auditor din Ploieşti. Un alt aspect de care trebuie să se ţină cont este legat de cerinţa instituţiilor bancare ce oferă credite pentru programul “Prima casă”. ,,În dosarul cerut clienţilor de către bănci în vederea acordării creditelor în programul amintit se solicită în mod greşit documentaţie de audit energetic în loc de certificat energetic de performanţă. Or, cetăţenii sunt derutaţi şi până se lămuresc riscă să piardă chiar şi creditul. Auditul energetic al clădirii presupune totalitatea activităţilor specifice prin care se obţin date corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri/unităţi de clădire şi, după caz, de identificare şi de cuantificare a oportunităţilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea soluţiilor de creştere a performanţei energetice, de cuantificare a economiilor de energie şi de evaluare a eficienţei economice a soluţiilor propuse cu estimarea costurilor şi a duratei de recuperare a investiţiei, precum şi de elaborare a raportului de audit energetic. Concret, în urma auditului se recomandă nişte măsuri şi soluţii de modernizare energetică pentru ca apoi, clădirea sau locuinţa respectivă, să poată fi încadrată într-o clasă energetică superioară’’, ne-a mai precizat vicepreşedintele OAER.
C. DOBRE