Agentia pentru Protectia Mediului Prahova deruleaza proiectul „Managementul durabil si participativ al sitului „Natura 2000 – Stanca Tohani, judetul Prahova”, cofinantat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala – Programul Operational Sectorial „Mediu”. Proiectul, avand o valoarea totala de 181.416 lei, se implementeaza in localitatea Gura Vadului, pe o durata de 22 de luni. Acesta vizeaza o arie naturala protejata din categoria siturilor de importanta comunitara, al caror statut de conservare si protectie este definit prin OUG nr. 57/2007. Situl Stanca Tohani face parte din lista nationala de arii importante la nivel european, pentru conservarea unor specii si habitate, si a fost inclus in reteaua ecologica Natura 2000.