Litera „X” se citeste „ics”, cand apare singura. Cand se afla la inceputul, in interiorul sau la sfarsitul unor cuvinte se pronunta „cs”: xenofob (csenofob), exprim (ecsprim, ci nu esprim), box (bocs). Cand este intervocalic, dar nu in toate cazurile, atunci „x” se pronunta „gz”: executa (egzecuta), exemplu (egzemplu), exercitiu (egzercitiu), examen (egzamen). Nu sunt putine asemenea cuvinte. Insa si mai numerosi sunt termenii in care „x” intervocalic se rosteste „cs”: axa (acsa), axiologie (acsiologie), axioma (acsioma), exod (ecsod), exorcism (ecsorcism), maxilar (macsilar).
Gresesc cei ce scriu „a tixi, tixit, tixita, tixiti, tixite”. Formele corecte sunt: a ticsi, ticsit, ticsita, ticsiti, ticsite, ticsire.
Cuvintele „ortodox, fix, linx” au la plural formele „ortodocsi, ficsi, lincsi”.
Precizam ca animalul linx se mai numeste ras. Seamana cu pisica salbatica, dar e mai mare decat aceasta.
Unii vorbitori spun esperienta, iar altii-esperenta, facand doua greseli in rostirea cuvantului experienta (pronuntat corect: ecsperienta). Prima eroare este „es” (in loc de „ecs”), iar a doua – i -„rien” (in loc de „ri-en”). A doua greseala este facuta din cauza ca vorbitorii cu pricina cred ca „-ie” ar fi diftong (= grup de sunete alcatuit din o vocala si o semivocala, rostite in aceeasi silaba). Insa, in realitate, ambele sunete sunt vocale, care se pronunta in doua silabe. Asadar, trebuie sa spunem „ecs-pe-ri-en-ta” (in cinci silabe), ci nu „es-pe-rien-ta” (in patru silabe).
Un exemplu de hiat (identic cu cel analizat deja), considerat diftong, se afla in textul pe care l-am extras din prima pagina a unui cotidian – „De dimineata si pana seara caseria lucreaza non-stop”.
Cuvantul „casieria” contine doua hiaturi (i-e si i-a), dar se pare ca numai primul a fost pronuntat ca diftong. De-ar fi fost despartit in silabe cuvantul „casieria”, am fi stiut cu certitudine daca al doilea hiat (i-a) a fost sau n-a fost pronuntat tot ca diftong. Se cuvine, asadar, sa se spuna ca-si-e-ri-a (cinci silabe), iar nu ca-sie-ri-a (patru silabe).
Cuvantul de legatura „si” este inutil. Iata acelasi text, acum indreptat: „De dimineata pana in seara casieria lucreaza non-stop”. Se observa, credem, ca am stilizat, in plus aceasta propozitie, scriind „in seara”, in loc de „seara”.
Prin urmare, am indreptat trei greseli, scriind „casieria” „in seara” si eliminand din text vorba „si”.
Curios este faptul ca toti vorbitorii pronunta corect termenul „casier” (ca-si-er), dar derivatul „casieria” este rostit gresit de unii dintre noi (probabil ca din cauza lungimii acestui cuvant, care are cinci silabe: ca-si-e-ri-a).
Mihai Stere DERDENA