909 candidați au solicitat recorectarea lucrărilor, dintre care 308 s-au ales cu nota… micșorată

N. Dumitrescu

Notele finale, după contestații, la Evaluarea Națională au fost afișate, ieri, pe site-ul Ministerului Educației, elevii nemulțumiți de rezultatele obținute la examenele din luna iunie putând depune contestații la centrele de examen sau electronic, în zilele de 3 și 4 iulie. Potrivit datelor ministerului, la nivel național au fost depuse 27.640 de contestații, dintre care 909 au fost înregistrate din Prahova, 478 fiind la proba de Limba și Literatura română. După recorectarea lucrărilor, în cazul a 505 lucrări nota a fost mărită (309 lucrări la Română și 196 la matematică). Printre acestea s-a regăsit și lucrarea la Matematică a unui candidat de la Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” din Câmpina, care a mai primit încă zece sutimi, peste nota inițială 9,90, astfel că rezolvarea contestațiilor la Evaluarea Națională a mai adus încă o medie maximă în Prahova, față de prima medie de 10,00 înregistrată inițial, miercurea trecută. Însă, spre ghinionul solicitanților, care sperau să ia note mai mari, în cazul a 308 lucrări (147 la Română și 161 la matematică) reanalizarea a dus la… micșorarea notelor. Iar exemple în acest ultim caz sunt recorectarea unor teze la matematică: nota 9,65 după depunerea contestației, inițial fiind 9,85 sau nota 8,95, inițial fiind 9,15, și lista poate continua. De altfel, candidaţii care au depus contestaţiile au completat şi semnat și o declaraţie-tip în care au menţionat faptul că au luat la cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pe de altă parte, odată cu anunțarea rezultatelor notelor după contestații, Ministerul Educației a făcut publice și rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2024, la nivelul fiecărui județ în parte, în cazul Prahovei, situația fiind următoarea: candidați cu medii între nota 1 și 4,99: 1.123 de elevi; medii între 5 și 5,49 – 399 elevi; între 5,5 și 5,99: 427 elevi; între 6-6,49: 416 elevi; între 6,5-6,99:456 elevi; între 7 și 7,49: 482 elevi; între 7,5 și 7,99: 567 elevi; între 8 și 8,49: 541 elevi; între 8,5și 8,99: 574 elevi; între 9 și 9,49: 509 elevi; între 9,5 și 9,99: 209 elevi, nota maximă 10 fiind obținută de doi elevi. În total, la nivelul județului au fost înscriși 5.880 de elevi, la ambele probe, română și matematică, lipsind câte 171 de elevi. Reamintim faptul că media de admitere, calculată pe baza rezultatelor obținute la Evaluarea națională, constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal. În prima etapă a admiterii în învățământul liceal din acest an, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 11 – 12 iulie și 15 – 22 iulie, Ministerul Educației atrăgând atenția că ”orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită și, de asemenea, numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului”. Tot în această perioadă sunt prevăzute și completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ, respectiv depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Repartizarea computerizată a candidaților din seria curentă, precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 -2025 va avea loc în data de 24 iulie.