Sfântul Pangratie s-a născut în Antiohia. Va ajunge împreună cu părinții săi în Ierusalim, pentru a asculta cuvintele și a vedea minunile lui Hristos. În Ierusalim, Sfântul Pangratie s-a făcut cunoscut Apostolului Petru. Primește Sfântul Botez după Înălțarea Domnului. Mai târziu, după ce viețuiește un timp într-o peșteră, Sfântul Apostol Petru l-a hirotonit episcop al Tavromeniei (Taomirna), în Sicilia. Aici, Sfântul Pangratie a dărâmat idolii și a convertit pe mulți păgâni la creștinism.
Acvilin, un comandant păgân, auzind că întreaga cetate a Tavromeniei a devenit creștin, a pornit spre ea cu armată, cu gândul de a o distruge. Sfântul Pangratie a ieșit din cetate împreunp cu clerul, purtând în mâini Sfânta Cruce. Când armata păgână s-a apropiat de cetate, a căzut asupra lor întuneric, încât soldații, cuprinși de spaimă, s-au omorât între ei. Așa a fost salvată cetatea prin rugăciunea lui Pangratie.
După moartea lui Bonifatie, conducătorul Siciliei convertit la creștinism, Sfântul Pangratie a fost ucis de Montan, noul conducător al Siciliei.