Direcţia Judeţeană pentru Agricultură ţine evidenţa certificatelor de biomasă –
combustibilul viitorului

N. Dumitrescu

În ideea protejării mediului înconjurător, societățile comerciale din Prahova par a fi interesate, de la un an la altul, în a pune tot mai mult accent pe resursele regenerabile, dovadă că optează ca deșeurile pe care le produc în activitatea pe care o desfășoară să fie transformate în materie primă pentru producția de energie electrică. Astfel, așa cum am aflat de la conducerea Direcției Județene pentru Agricultură Județeană (DJA) Prahova, instituție care are ca atribuții, printre altele, și activitatea de a elibera și de a ține evidența certificatelor de origine emise pentru biomasa provenită din deșeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producția de energie electrică, dacă în anul 2023 au fost eliberate șase certificate de biomasă pentru o cantitate totală de 6.672 tone deşeuri, pentru două societăţi din Filipeştii de Pădure şi câte o societate din Floreşti, Vălenii de Munte,
Boldeşti-Scăeni şi Cornu, în primele cinci luni ale anului 2024 au fost eliberate deja cinci astfel de certificate. Așa cum se arată într-un raport al DAJ Prahova pentru situația din anul 2023, tipurile de deșeuri folosite pentru transformarea lor în sursă regenerabilă au fost cele provenite din agricultură, horticultură, acvacultură și pescuit, de la prepararea și procesarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală, de la prepararea fructelor, a legumelor, a cerealelor, uleiurilor comestibile, a pulberilor de cacao și cafea, a ceaiului și tutunului, a deșeurilor provenite de la producerea conservelor, de la procesarea zahărului, din industria produselor lactate, din industria produselor de panificație și cofetărie, a băuturilor alcoolice și nealcoolice. De precizat că direcția menționată transmite, în prima decadă a fiecărei luni, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, situația certificatelor emise în luna precedentă, având în vedere că la această instituție se depun și documentele necesare pentru eliberarea lor. ”Conform Ordinului 46 /2012 privind aprobarea procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură și industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producția de energie electrică, generatorii de deșeuri depun o cerere pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenite din deșeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producția de energie electrică, la Direcția de Agricultură Județeană. Deșeurile pot proveni din agricultură, horticultură, acvacultură, pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor etc. Cererea este însoțită de următoarele documente: copie a certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului; adeverința de la primăria localității pe a cărei rază își desfășoară activitatea generatorii de deșeuri, din care să rezulte, după caz, datele din registrul agricol privind suprafețele cultivate cu plante agricole, livezi și vii și/sau efectivele de animale generatoare de deșeuri; extrase din evidențele contabile ale operatorilor economici din domeniul preparării și procesării alimentelor privind cantitatea de deșeuri rezultată din procesele de producție și copii din registrul de evidență a gestiunii deșeurilor; declarații pe propria răspundere din care să rezulte cantitatea de deșeuri pe care o dețin; copii ale contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie. Producătorii de deșeuri solicită, prin cerere, câte un certificat de origine pentru cantitatea totală de biomasă și câte un certificat de origine pentru fiecare cantitate de biomasă comercializată producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie. În situațiile în care ulterior emiterii certificatelor de origine se constată inadvertențe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea privind cantitățile de deșeuri, DAJ le anulează. În situația anulării documentului, generatorii de deșeuri nu vor mai beneficia de certificate de origine pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii deciziilor de anulare”, se arată în raportul de activitate al DAJ Prahova pe anul 2023. Mai trebuie adăugat faptul că biomasa este considerată ca fiind una dintre cele mai importante resurse regenerabile, conform specialiștilor fiind un combustibil al viitorului ca urmare a avantajelor pe care le prezintă: emisii de carbon foarte reduse și o sursă inepuizabilă de energie, care se poate obține și din diferite tipuri de deșeuri.