Consiliul Europei a prezentat într-un studiu o serie de recomandări pentru combaterea discriminărilor în mass-media faţă de comunităţile alcătuite din romi şi nomazi în patru ţări europene, respectiv Bulgaria, Grecia, Italia şi România, informează Agerpres.
Acest studiu, coordonat de Consiliul Europei în cadrul programului comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei denumit „Egalitate şi nediscriminare pentru romi” (EQUIROM), examinează cum reprezentarea romilor la televiziune în aceste patru ţări contribuie prea adesea la inegalitate, la prejudecăţi şi la discriminare faţă de romi, scrie instituţia europeană în comunicatul referitor la studiul său.
Această analiză are în vedere standardele interne, europene şi internaţionale privind combaterea discriminării, a discursului de ură, şi tratamentul egal, precum şi legislaţia relevantă. Au fost astfel evaluate cel puţin 20 de materiale cu sau despre romi difuzate în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2023 de diverse posturi TV din cele patru ţări.
Studiul urmăreşte să răspundă la întrebări esenţiale despre cum sunt reprezentaţi şi descrişi romii în programele televizate şi dacă există iniţiative, practici sau modalităţi de combatere a urii faţă de romi promovate prin intermediul televiziunilor.
Cadrele naţionale de reglementare din Bulgaria, Grecia, Italia şi România interzic discursul de ură şi discriminarea faţă de romi, dar mass-media din aceste ţări continuă să-i portretizeze negativ prin stereotipuri şi prejudecăţi, susţine Consiliul Europei. Acesta consideră că presa prezintă romii ca fiind violenţi, needucaţi şi înapoiaţi şi, în plus, are tendinţa de a se focaliza pe infracţiuni sau pe situaţia lor materială precară.
Deşi au existat unele eforturi de a creşte reprezentarea pozitivă a romilor în mass-media, acestea sunt rare, notează instituţia europeană. În consecinţă, recomandările studiului său au în vedere combaterea reprezentării negative a romilor în presă.
Printre aceste recomandări se regăsesc consolidarea capacităţilor organismelor de reglementare de a lupta contra discursului de ură, sensibilizarea lucrătorilor din mass-media, evitarea generalizărilor nefavorabile, oferirea posibilităţii romilor de a fi reprezentaţi în mass-media, evidenţierea unor exemple pozitive de contribuţii ale romilor pentru societate, includerea mai multor voci ale romilor în presă şi în prezentarea ştirilor, precum şi evitarea limbajului dezumanizant şi a prezentării romilor ca un grup omogen.