Sfântul Iuda a fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului. Sfântul Apostol Iuda se numără între frații Domnului nostru Iisus Hristos, adică între fiii dreptului Iosif pe care îi avusese din căsătoria anterioară cu Salomeea. Abia după ce dreptul Iosif a rămas văduv, i-a fost dată în grijă Maica Domnului. Sfântul Apostol Iuda este uneori numit în Scriptură „Iuda, fratele lui lacov „ (Luca 6; 16, Fapte 1; 13). Între cărțile Noului Testament ni s-a păstrat de la el o Epistolă Sobornicească. Acesta își începe astfel epistola: „Iuda, rob al lui lisus Hristos și frate al lui lacov (Iuda 1:1). Chiar dacă s-ar fi putut numi pe sine frate al lui Hristos cu aceeași îndreptățire ca și lacov, el nu o face. Sfântul Apostol Iuda mai este cunoscut și ca Levi sau Tadeu. Însă, nu trebuie confundat cu celălalt Tadeu, care a făcut parte dintre cei 70 de Apostoli ai Mântuitorului.
Sfântul Apostol Iuda a predicat Evanghelia în ludeea, Samaria, Galileea, Idumeea, Siria, Arabia, Mesopotamia și Armenia. Ajungând să predice în ținutul Muntelui Ararat, Sfântul Apostol Iuda a fost prins de păgâni, răstignit și omorât cu săgeți.