Potrivit unui anunț făcut public, Baza 2 Logistică „Valahia” Ploiești recrutează personal pentru ocuparea a39 funcții de rezerviști voluntari – subofițeri și 112 funcții de rezerviști voluntari – soldați gradați profesioniști. Recrutarea se desfășoară în Ploiești, la Biroul Informare Recrutare al Centrului Militar Județean Prahova, la sediul din Șoseaua Vestului, nr. 14-15. Așa cum s-a menționat, se pot înscrie persoane cu sau fără pregătire militară, iar cei care doresc să devină rezerviști voluntari trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii de înscriere; să fie declarați „apt medical” pentru arma/serviciul/specialitatea militară în care urmează să fie instruiți; să fie evaluați și declarați „admis” din punct de vedere psihologic; să fie evaluați și declarați „admis” din punctul de vedere al pregătirii fizice; să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau amnistiați; să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare; să nu aparțină unor culte, asociații religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfășurarea profesiei militare; să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, pentru cei care optează pentru cadre militare rezerviști voluntari, respectiv între 18 și 50 de ani, pentru cei care optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari. Recrutarea se face până la data de 28.06.2024, programul probelor fiind următorul: proba psihologică și proba fizică: până pe data de 01.07.2024; proba medicală: perioada 10.06.2024- 16.07.2024. Repartizarea candidaților se va face în perioada 22.07.2024- 26.07.2024, iar semnarea angajamentului pe data de 05.08.2024. ”Probele psihologice și fizice se vor desfășura în cadrul U.M. 01402 Târgoviște, iar proba medicală se va desfășura în cadrul Spitalului Militar București. După semnarea angajamentului, persoanele care nu au îndeplinit serviciul militar, precum și cele instruite în alte arme/specialități militare decât cea a funcției pe care urmează să o încadreze, declarate admise, parcurg un program de instruire inițială în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Apărării Naționale din localitățile Făgăraș, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu și Chitila, în perioada 09.09.2024 – 27.09.2024. Procesul de recrutare şi selecţie se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 270 din 2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, republicată, şi a Ordinului ministrului Apărării Naţionale nr. M. 25 din 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270 din 2015. Pentru informații suplimentare și înscriere, persoanele interesate sunt așteptate la Biroul Informare și Recrutare al Centrului Militar Județean Prahova”, au mai precizat cei de la Baza 2 Logistică ”Valahia” Ploiești.