F.T.

Ca să parafrazăm vorbe care au tot circulat printr-o altă campanie, dar nu de împăduriri, scriem despre fapte: repre­zentanții Direcției Silvice Prahova au plantat, dar au și dat puieți produși în propriile pepiniere!
În plus, au și regenerat pe cale naturală. La obiect: drept este că suntem în vară, dar trăgând linie, campania de primăvară a însemnat pentru Direcția Silvică Prahova depășirea planului cu 12 hectare.
Concret, a fost regenerată (artificial și natural) – potrivit informațiilor primite de la inginerul Bogdan Săvulescu, șef Compartiment «Cultură – Refacere» al Direcției Silvice Prahova – o suprafață de 136 de hectare de teren, față de cele 124 prinse inițial «în grafic».
Cu referire la capitolul «au și dat», trebuie menționat că din pepinierele proprii ale direcției au fost livrați puieți și altor Direcții Silvice, precum Dâmbovița, Argeș, Brașov sau Giurgiu.
De asemenea, peste 7.000 de puieți din diverse specii au luat calea unor UAT-uri, respectiv Lipănești, Tomșani, Vălenii de Munte, Valea Doftanei. Cu titlu gratuit, se subînțelege! În afară de realizarea sistematică – și nu de puține ori, depășirea – planului la împăduriri, producerea de puieți containerizați a fost, și în această primăvară, preocuparea angajaților Direcției Silvice Prahova.
Iar dacă am ales drept foto pepiniera Răzoare, de la Ocolul Silvic Sinaia, aceasta se datorează faptului că, înființată în urmă cu doi ani, reprezintă – «o bijuterie» -, de parcă ar vrea să nu se lase mai prejos de renumele stațiunii Perla Carpaților.
Nu vom uita, însă, nici de pepinierele de pe raza celorlalte ocoale silvice.
Vom scrie, deci, despre ele într-un număr viitor al ziarului.