Deputaţii au votat, ieri, cu majoritate de voturi, pentru susţinerea accesului liber pe piaţa bursieră a oricărui producător sau comerciant, conform Agerpres. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 357/2005 privind bursele de mărfuri, în sensul susţinerii accesului liber în piaţă a oricărui producător sau comerciant prin eliminarea barierelor de circulaţie liberă a mărfurilor sau produselor tranzacţionate, precum şi instituirea unor sisteme de garanţii a executării obligaţiilor asumate de orice participant la sistem, indiferent de tipul de piaţă organizat şi indiferent de marfa sau produsul tranzacţionat. Potrivit proiectului, bursele de mărfuri pot emite cotaţii informative sintetice cu privire la preţul de piaţă al produselor format în baza sistemului de tranzacţionare propriu, având ca surse informaţiile oferite sau preluate de la autorităţi, instituţii publice, operatori economici semnificativi, alte platforme de tranzacţionare sau de diseminare a informaţiilor. Bursele de mărfuri pot să desfăşoare activităţi secundare, fără a se limita la acestea, cum ar fi: realizarea, administrarea şi comercializarea sistemelor informatice specifice activităţii lor, organizarea de seminarii şi cursuri în scopul pregătirii participanţilor în domeniul bursier. Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României autorizează bursele de mărfuri constituite după intrarea în vigoare a prezentei legi. În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, bursele de mărfuri aflate în funcţiune îşi vor organiza activitatea şi revizui normele conform Legii nr.357/2005 privind bursele de mărfuri, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, prevede un amendament. Proiectul a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.