Cuviosul Ioan încă de tânăr a urmat calea monahală, fiind ucenic al Sfântului Grigorie Decapolitul. În timpul iconoclasmului, aceștia, umblând prin cetate, îi întăreau pe creștini în dreapta credință, pentru a nu cădea în erezie. Din acest motiv împăratul Leon Armeanul i-a supus la numeroase torturi. După moartea Sfântului Grigorie Decapolitul, Cuviosul loan a devenit stareț al Mănăstirii Decapole din Constantinopol. Sfântul Cuvios Ioan, s-a mutat la Domnul la anul 820. Cuviosul losif, scriitorul de cântări, l-a îngropat cu cinste lângă mormântul Sfântului Grigorie. Troparul Sfântului Cuvios Ioan: Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioan, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.