Potrivit unei informări a ISU Prahova, în trimestul I al anului în curs, inspectorii de prevenire din cadrul instituției, cu sprijinul a 24 de de colegi detașați temporar de la inspectoratele județelor Argeș, Galați, Ialomița, Mehedinți, Teleorman și Gorj, au executat controale pe linia apărării împotriva incendiilor la unitățile de turism și alimentație publică din județ.
„În intervalul menționat – se precizează în comunicatul pompierilor prahoveni – au fost efectuate 326 de controale, fiind identificate 1491 de nereguli, sancționate contravențional astfel: 956 de avertismente și 536 de amenzi în cuantum total de 3.715.806 lei.
Pentru încălcarea gravă a cerințelor de securitate la incendiu, la doi operatori economici s-a dispus măsura complementară de oprire a funcționării. Important de menționat este faptul că, pentru acești operatori, măsura complementară de oprire a funcționării a fost dispusă în contextul identificării mai multor nereguli de ordin tehnic (principala deficiență fiind neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiului, în concordanţă cu valoarea de referinţă).
Pe de altă parte, în perioada 1 ianuarie – 31 martie a.c., inspectorii de prevenire au desfășurat și acțiuni de informare preventivă privind riscurile iminente, în cazul nerespectării măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, principalele măsuri care trebuie luate pentru evitarea posibilelor situații de urgență generate de incendii, dar și modul de comportare ce trebuie adoptat în astfel de cazuri.)».