Sfântul Cuvios Timotei a fost ucenic al Cuviosului Teoctist, starețul mănăstirii din muntele Olimpului, lângă pustiul Simboli, în timpul împăratului Copronim (741-775). A trăit mulți ani în pustietăți, nevoindu-se în post, înfrânare și rugăciuni. A primit darul de a tămădui bolnavii și de a scoate din oameni duhurile necurate. A dat mărturie cu tărie, în fața prigonitorilor, de temeiul închinării la sfintele icoane. A trecut la cele veșnice la adânci bătrâneți, în jurul anului 795.
Troparul Sfântului Cuvios Timotei :”Dumnezeul părinților noștri, Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu depărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viața noastră”.