Specialiştii antidrog au derulat, anul trecut, 35.000 de activităţi de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar, familial şi în comunitate, dar şi demersuri punctuale de informare, educare şi conştientizare cu privire la riscurile asociate consumului de substanţe psihoactive de care au beneficiat peste 760.000 de ­persoane.
Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA), trans­mis AGERPRES, beneficiarii au fost: preşcolari, elevi, studenţi, cadre didactice, părinţi, asistenţi maternali, copii instituţionalizaţi, specialişti în asistenţă socială, personal medical, consumatori şi foşti consumatori de alcool şi droguri, comunităţi locale.Activităţile de prevenire a consumului de droguri, care includ intervenţii structurate pentru fiecare categorie de vârstă, s-au realizat în mod unitar, la nivel naţional, în şcoală, familie şi comunitate, se menţionează în comunicat.
Anul trecut, ANA a continuat să furnizeze servicii de asistenţă integrată pentru persoanele consumatoare de droguri, prin reţeaua teritorială formată din 47 de centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, prin cele trei programe de asistenţă integrată a adicţiilor din Bucureşti şi prin Programul de Asistenţă Mobilă pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate la nivelul centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitală. Un număr de 2.679 de persoane consumatoare de stupefiante au beneficiat de serviciile oferite de specialiştii antidrog. Pe parcursul anului 2023, au fost emise, prin intermediul sistemului european de avertizare rapidă privind drogurile sintetice, 26 de notificări, la nivel european, şi 22 de notificări pentru noi substanţe identificate pe teritoriul naţional.
În domeniul precursorilor de droguri, ANA a finalizat proiectul „Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceri în domeniul operaţiunilor cu precursori de droguri (RNP)”, finanţat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.
În anul 2023 a fost dezvoltat şi operaţionalizat, la nivel naţional, sistemul informatic „e-precursori”, o platformă de comunicare online între ANA şi mediul de afaceri pentru acordare de licenţe, autorizaţii şi au fost desfăşurate activităţi de verificare a respectării de către operatori a condiţiilor privind procurarea, introducerea pe piaţă, utilizarea, importul, exportul şi au fost acordate drepturi de efectuare a acestor operaţiuni.
În aplicarea conceptului de Ghişeu unic privind precursorii, 96 de reprezentanţi ai operatorilor au beneficiat de informaţii şi îndrumări la sediul agenţiei, fiind soluţionate 76 de solicitări.
Anul trecut, s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului activităţilor de formare (aproximativ 30%). Astfel, s-au derulat 110 de sesiuni de formare, de care au beneficiat 2.121 de persoane, atât din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne, cât şi din cadrul instituţiilor partenere. De asemenea, numărul stagiilor de practică organizate în cadrul instituţiei s-a dublat, iar cel al studenţilor beneficiari ai acestora s-a triplat.