În Prahova sunt disponibile 47 de locuri

Nicoleta Dumitrescu

Potrivit unui comunicat de presă oficial, Ministerul Apărării Naționale (MApN) desfășoară, în această perioadă, activități de recrutare a tinerilor, inclusiv femei, pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Așa cum s-a anunțat, pentru această serie au fost introduse în Planul de recrutare un total de 5.093 de locuri, în 41 de județe din ţară și în Municipiul București, printre care se regăsește și Prahova. Conform unui comunicat primit la redacție din partea Unității militare 01410 Ploiești, Batalionul 96 LAROM “Mircea Voievod” din Ploiești a început să desfășoare, începând cu data de 12 februarie 2024, activităţi de recrutare a candidaţilor cu domiciliul în judeţul Prahova, pentru posturile de soldat/gradat profesionist. În cadrul batalionului menționat sunt disponibile 47 de posturi, dintre care 22 sunt de șoferi profesioniști, categoria B și C. ”Ministerul Apărării Naționale oferă pentru candidații care sunt repartizați pe posturile de soldat/gradat profesionist: gratuit- școlarizare, echipament militar, hrană (o masă pe zi), asistență medicală; perspectiva unei cariere într-o unitate de viitor dotată cu cea mai modernă tehnică; loc de muncă asigurat și stabil după finalizarea programului de instruire în raport cu opțiunile exprimate în cererea de înscriere. Condiții principale de recrutare: vârsta – între 18 și maximum 45 de ani la data finalizării programului de instruire; nivel de studii: minimum primii 2 ani finalizați din învățământul secundar superior. Termenul de finalizare a înscrierilor 01.03.2024. Pentru informaţii detaliate, consiliere şi începerea procesului de recrutare, cei interesaţi trebuie să se prezinte la sediul unității din Ploiești, strada Mărășești nr. 278. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0244.594.444”, se arată în comunicatul de presă menționat, semnat de comandantul unității militare 01410 Ploiești, locotenent-colonel Ciprian Dorobanțu. Așa cum a anunțat MApN, procesul de recrutare și selecție se desfășoară după următorul calendar: înscrierea candidaților – până la data de 1 Martie a.c.; selecția candidaților: 19.02 – 04.03.2024; efectuarea examinării medicale în unitățile sanitare militare: 26.02 – 08.03.2024; termen final de întocmire a dosarelor de candidat: 22.03.2024. Condiţiile şi criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească un candidat ce optează pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în activitate sunt următoarele: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin șase luni (la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare); să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei; să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate; să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare; să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare; să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea la programul de instruire va renunţa la această calitate; pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate; îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, printre criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se mai regăsesc: să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C – candidaţii care optează pentru arma „auto” şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu”; să declare în scris că, la începerea programului de instruire, renunţă la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puţin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate; să fi absolvit învăţământul postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ – candidaţii care optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist în arma „aviaţie”, specialitatea militară „însoţitor de bord – paramedic”.