N.Dumitrescu

Printr-o hotărâre adoptată în legislativul local, la Ploiești, și în luna aprilie a.c., tariful local pentru energia termică facturată populației, precum și acordarea de subvenții, rămân neschimbate. Întruniți, marți, într-o ședință cu caracter extraordinar, consilierii ploieșteni au supus discuției și votului în plen proiectul de hotărâre ce a vizat aprobarea tarifului local al energiei termice livrată populației în municipiul Ploiești.
Astfel, a fost aprobat tariful de 186,97 lei/Gcal fără TVA și pentru perioada cuprinsă între 1-30 aprilie a.c. Totodată, așa cum se prevede în proiectul menționat, a fost aprobată și acordarea subvenției pentru acoperirea integrală a diferenței dintre tariful de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și tariful local al energiei termice facturată populației, începând cu data de 01.04.2024 și până la data de 30.04.2024, în conformitate cu prevederile contractuale. Așa cum se prevede în raportul privind aprobarea proiectului de hotărâre menționat, tariful local al energiei termice facturată populației de 186,97 lei/Gcal fără TVA fusese aprobat până la data de 31.03.2024.
Însă, avându-se în vedere gradul de suportabilitate al populației în ceea ce privește tariful energiei termice consumate atât în sezonul de iarnă cât și în sezonul de vară, din cauza creșterii prețurilor în toate sectoarele economice, s-a propus menținerea aceluiași tarif până la sfârșitul lunii aprilie a.c.
”În funcție de concluziile auditului financiar ce urmează a fi realizat cu privire la activitatea S.C. TERMO PLOIEȘTI S.R.L. din anii 2022-2023, prin care se va preciza valoarea reală a compensației și se vor face propuneri cu privire la echilibrarea contractului în ceea ce privește subvenția ce va putea fi acordată în anii următori, se va putea prelungi perioada de acordare a subvenției până la data de 31.03.2025”, se mai arată în documentul menționat. În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, în plenul ședinței, primarul Andrei Volosevici a ținut să precizeze: ”O facem pas cu pas. Este nevoie să avem o evaluare a compensațiilor în acest caz, iar în luna aprilie ne putem încadra. Avem nevoie de avize pentru acordarea subvențiilor și mi s-a părut normal să inițiez acest proiect, să avem o estimare, pentru că nu știm cât de cald sau frig o să fie. Oricum, va trebui să ne gândim la subvenții, după sezonul de iarnă, nu doar la căldură, ci și la apa caldă”. De precizat că oprirea încălzirii se face, în conformitate cu legislația în vigoare, după trei zile consecutive în care tempertura medie a aerului exterior depășește plus 10 grade C, între orele 20.00-6.00. Reamintim faptul că, în septembrie 2022, a fost inființată Termo Ploiești – furnizorul de energie termică al municipiului, în scopul desfașurării activităților specific serviciului public de alimentare cu energie termică în sistemul centralizat în Ploiești. Termo Ploiești administrează sistemul integrat de termoficare urbană: producție-transport-distribuție, ce asigură alimentarea cu energie termică a orașului, sistem care permite utilizarea mai multor combustibili și produce simultan energie electrică și termică în cogenerare, cu un randament mult mai bun decât cel al producerii separate a celor două energii.
Baza de clienți ai Societații Termo Ploiești pentru furnizarea serviciilor de energie termică este alcătuită din 54.000 apartamente, însemnând aproximativ 120.000 de persoane, respectiv 52% din populația orașului, dar și din agenți economici și instituții publice amplasate în zona perimetrului concesionat. Din energia termică produsă în centrala termoelectrică din Brazi, 85% este livrată populației în timp ce restul de 15% este livrată agenților economici și instituțiilor publice. Prin contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică, societatea gestionează o rețea termică în lungime totală de traseu de 161.65 km cu 2, 3 sau 4 conducte .