V. Stoica

Doar trei dintre cele 104 localități prahovene vor primi fonduri de la Consiliul Județean Prahova, prin asociere, potrivit unui proiect de hotărâre care va intra în discuția aleșilor prahovenilor în cadrul ședinței din ultima zi a lunii februarie.
Astfel, conform proiectului, ”în urma analizei efectuate de conducerea judeţului, a solicitărilor formulate de către reprezentanţii primăriilor localităţilor Plopeni, Cocorăștii Colț și Mănești din județul Prahova pentru promovarea unor obiective de investiţii, a rezultat necesitatea asocierii în vederea cofinanţării investiţiilor şi implicit prevederea în
bugetul propriu al judeţului pe anul 2024 a sumei de 1.522.000 lei, necesară realizării lucrărilor pe bază de contracte de asociere.
Obiectivele propuse reprezintă priorităţi ale administraţiei judeţului şi ale administraţiilor locale şi au ca scop îmbunătăţirea infrastructurii de apa-canal și a serviciilor sociale pentru populaţie”.
Dacă la Mănești și Cocorăștii Colț vor merge câte 714.000 de lei pentru modernizarea stațiilor de tratare a apei și dotarea cu instalație de eliminare a arsenului și a metalelor grele, cunoscute fiind problemele din anii trecuți cu calitatea apei din rețelele celor două comune, la Plopeni, ”urgentă” pare să fie dotarea cu tabele de marcaj, suprafață de joc, scaune și sonorizare la Sala Polivalentă a orașului, suma alocată prin asociere cu Consiliul Județean Prahova fiind de 94.000 de lei.