Preşedintele Senatului universitar, reconfirmat în funcţie

N. Dumitrescu

Conform procesului de alegere a noilor structuri de conducere din cadrul singurei instituții de învățământ superior din Prahova, astăzi, 14 februarie a.c., la Universitatea ”Petrol-Gaze” Ploiești va fi desemnat, prin vot secret, noul rector. Alegerile vor avea loc în sediul universității, în holul principal, între orele 9.00-17.00. De precizat faptul că actualul rector, conf. univ. dr. ing. Alin Diniță, este singurul candidat, așa că realegerea lui, pentru următorul mandat 2024-2029, este mai mult decât certă. Acesta are 48 de ani, la prima sa alegere la conducerea universității ploieștene fiind cel mai tânăr rector din istoria acestei instituții de învățământ superior. Fost absolvent al universității ploieștene, acesta și-a început cariera didactică, potrivit CV-ului său, în perioada 2004-2005 ca preparator universitar, apoi a urcat în ierarhie, fiind ulterior asistent universitar, șef de lucrări, conferențiar, după care a acces și în structurile de conducere ale universității, mai întâi ca prodecan și apoi ca decan al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică, în 2022, după decesul prematur al fostului rector Florinel Dinu, devenind rectorul universității ploieștene. Planul său managerial poartă titlul ”Utilizând energia educației, onorăm tradiția și modelăm viitorul universității”, iar așa cum se precizează în document, acest plan urmează a fi un reper pentru viitor, argumentat pe patru direcții principale: adaptabilitate, integritate, colaborare și sustenabilitate, ”menit să direcționeze UPG Ploiești către un viitor definit prin inovare, fără a neglija însă tradiția bogată a acestei prestigioase universități din România în domeniul echipamentelor, extracției și prelucrării petrolului și gazelor”. Printre altele, Alin Diniță a ținut să menționeze că și-a depus candidatura la funcția de rector din ”nevoia de a da înapoi ceea ce a primit”, simțindu-se, astfel, ”dator universității pentru cei aproape 20 de ani de viață frumoasă”. În ceea ce privește obiectivele strategice din planul managerial, acestea sunt: reacreditarea instituțională a UPG Ploiești cu menținerea calificativului ”Grad de încredere ridicat”; acreditarea în cadrul școlii doctorale a unor domenii din cadrul Științelor Economice și celor aferente Literelor și Științelor; integrarea într-un consorțiu european; diversificarea ofertei educaționale pentru a putea răspunde dinamicii de pe piața forței de muncă, dar și creșterea gradului de internaționalizare a universității. De asemenea, se dorește și dezvoltarea procesului educațional prin: diversificarea programelor de studii ținând cont de competențele cadrelor didactice, de exemplu Psihologie; elaborarea unei strategii pentru atragerea de studenți străini, prin organizarea de mese rotunde cu ambasadorii din țările de interes pentru UPG Ploiești; reevaluarea planurilor de învățământ; impulsionarea acreditării cursurilor postuniversitare; încurajarea colaborării cu universități din străinătate pentru a putea acorda diplome duble; îmbunătățirea calității și transparență totală privitoare la examenele de finalizare a studiilor de licență și masterat; menținerea numărului de locuri ocupate la sfârșitul sesiunilor de admitere; înființarea unor noi școli de vară pentru studenți/elevi și încurajarea celor existente etc.
De precizat că, potrivit unui comunicat al universității ploieștene, conf.univ.dr.Aurelia Pătrașcu a fost realeasă în funcția de președinte al Senatului universitar al UPG Ploiești pentru mandatul 2024-2029. ”Luni, 12 februarie 2024, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a avut loc prima ședință a Senatului universitar în noua componență, în cadrul căreia s-au desfășurat alegerile pentru funcția de președinte al Senatului pentru mandatul 2024-2029. În urma votului exprimat de către cei 41 de membri prezenți, noul președinte al Senatului universitar este conf.univ.dr.Aurelia Pătrașcu, candidat unic la această funcție”, se menționează în documentul menționat. Conf. univ. dr. Pătrașcu Aurelia este cadru didactic al Facultății de Științe Economice, aceasta având o vastă experiență managerială, respectiv, în perioada 2013-2016 a ocupat funcția de director al departamentului Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate, între anii 2016 – 2020 a fost decanul Facultății de Științe Economice, în perioada 2021-2023 deținând funcția de președinte al Senatului din cadrul UPG, funcție în care, așa cum am menționat, a fost reconfirmată.