Potenţialii beneficiari ai schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovinelor de carne şi al bubalinelor pot depune cereri de solicitare până pe data de 21 martie 2024, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), într-un comunicat de presă transmis, ieri, AGERPRES. Ajutorul de stat este oferit pentru pierderile suferite de către crescători în perioada 1 octombrie 2022 – 31 martie 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
Potrivit sursei citate, cererile şi documentele justificative se transmit la Centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, însoţite şi de o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din Ordonanţa de Urgenţă. Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către ­beneficiar.
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 79,4 milioane de lei, echivalentul sumei de 16,1 milioane de euro, care se asigură din bugetul de stat, prin Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pe anul 2024. Cuantumul ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este de 100 euro/cap bovină de carne, respectiv bubalină.
Reprezentanţii APIA precizează că valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu va depăşi echivalentul în lei a 280.000 de euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României (BNR), valabil la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 13/2024.
“Schema se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor, pct. 62, lit.a) din Comunicarea Comisiei Europene (2023/C1188), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2024. Se pot efectua plăţi şi după această dată pentru conturi invalide, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2024”, se arată în comunicatul citat. Conform datelor APIA, până la data de 20 februarie 2024, inclusiv, au fost depuse 194 cereri de solicitare dintr-un număr potenţial de 4.295 de ­beneficiari.