În timpul împăraților romani păgâni, au fost multe persecuții împotriva celor ce credeau în Hristos.
Mulți creștini nu au fost îngropați, fiind lăsați pradă fiarelor și păsărilor. Alți martiri erau luați în taină de credincioșii rămași în viață și înmormântați cu cinste în locuri ascunse, prin case sau prin grădini.
În acest fel și în părțile Evgheniei, mai multe moaște de mucenici, au stat acolo vreme îndelungată, neștiute de nimeni, până în timpul arhiepiscopului Toma al Constantinopolului (sec. V).Între aceste moaște se găseau și cele ale lui Andronic și ale Iuniei, pomeniți de Sântul Apostol Pavel: „Îmbrățișați pe Andronic și pe Iunia, cei de un neam cu mine și împreună închiși cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care înaintea mea au fost în Hristos (Romani 16,7). Aceste sfinte moaște s-au descoperit prin arătarea dumnezeiască ce s-a facut unui cleric pe nume Nicolae Caligraful. Numele celorlalți mucenici ai lui Hristos cărora le aparțineau acele sfinte moaște sunt cunoscute numai de Dumnezeu. Împăratul bizantin Andronic al II-lea a clădit o biserică peste moaștele Sfântului Apostol Andronic.