N.D.

Având în vedere faptul că, la nivel de țară, angajatorii se confruntă, în continuare, cu problema găsirii de forță de muncă de pe plan local, în lipsa acesteia fiind nevoiți să aducă muncitori din străinătate, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a identificat o rezolvare. Concret, ucenicia la locul de muncă a fost identificată ca soluție pentru angajatori. Astfel, așa cum a anunțat ANOFM,instituția oferă mai multe servicii și măsuri active ce au ca principal scop susținerea angajatorilor, dar și să faciliteze accesul pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. ”Printre măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă se numără și stimularea angajatorilor care încheie contracte de ucenicie. Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. Formarea profesională se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora și prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulților ale ANOFM, precum şi de alţi furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii”, se arată într-un comunicat de presă al instituției, care a oferit și o serie de detalii în legătură cu contractul de ucenicie. ”Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale. Ucenicia la locul de muncă se adresează: persoanelor cu vârstă de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare, pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă; angajatorilor care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante”, se arată în documentul ANOFM. În context, reprezentanții instituției menționate au mai menționat că angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie vor comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene – în cazul județului nostru, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova – în a căror rază își au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie. Totodată, aceștia au obligația de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competențelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă. Așa cum s-a mai menționat, ”Angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, pe toată durata programului de ucenicie (între 6 și 36 luni, în funcție nivelul de calificare, respectiv de la 1 la 4)”. Este considerată eligibilă în vederea încheierii unui contract de ucenicie persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: face demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat; a împlinit vârsta de 16 ani; nu are calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă; îndeplinește condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe anumite niveluri de calificare. ”Cetățenii străini, precum și apatrizii care au obținut permis de muncă în România, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European și membrii de familie ai acestora, se pot încadra în muncă în calitate de ucenici. Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date a AJOFM în raza căreia au domiciliul sau reședința, prezentând următoarele documente: actul de identitate, în original şi în copie; actele de studii și de calificare, în original și copie; declarație pe propria răspundere potrivit căreia persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricții medicale”, se mai arată în documentul de presă menționat.