*Medalia “Ordre des Palmes Academique în grad de cavaler”- acordată  de președintele Franței- i-a fost conferită pentru realizările deosebite de-a lungul întregii cariere

 

Luiza Rădulescu Pintilie

Ziua de miercuri, 13 decembrie.a.c., rămâne înscrisă,  ca dată , dar mai ales ca semnificație, în istoria  prezentă a învățământului prahovean și deopotrivă românesc, cel mai vechi ordin de stat acordat de președintele Franței unor personalități din afara țării care prin activitatea lor  contribuie  în mod deosebit la promovarea limbii și culturii franceze  fiindu-i conferit profesoarei Carmen Rădulescu de  la cunoscutul colegiu ploieștean “ Mihai Viteazul ” .

Fiindcă deși medalia  este  acordată nominal,  fiind pe  deplin meritată, după o carieră de aproape patru decenii- în cea mai mare parte (33 de ani),  desfășurată  la catedra colegiului în care pregătește și astăzi noi generații de elevi – de distinsa profesoară căreia i-a fost așezată lângă inimă, în fapt ea înnobilează  în același timp școala prahoveană și pe cea românească.  Ceea ce devine și  mai important într-un timp în care cei care onorează cu adevărat   profesia  și misiunea de dascăl, îndeplinindu-le  cu vocație și ridicându-le la   rang  de excelență- așa cum, cu asupra de măsură, a dovedit cu statornicie și devotament profesoara Carmen Rădulescu, merită să fie cunoscuți, să primească meritata recunoaștere și, în același timp, să devină modele demne de urmat.

Ceremonia acordării  onorantei recunoașteri instituite de  către Napoleon Bonaparte în anul 1808, pentru a răsplăti   personalități  eminente și rezultate de excelență,  a  fost oficiată de  către domnul Julien CHIAPPONE LUCHESSI- director al  Institutului Francez din România şi domnul Michaël KORICHE- ataşat de cooperare culturală şi educativă  la Ambasada Franţei din Bucureşti, desfășurându-se  sub cupola Palatului Culturii, clădire-simbol a Ploieștiului. În fapt, este o  frumoasă și meritată recunoaștere   a activității profesoarei datorită  eforturilor  căreia  Colegiul Național Ploiești  face parte din rețeaua liceelor bilingve din România, fiind singurul din Prahova care a obținut titlul „Label FrancEducation”. Mai mult decât atât, se  continuă  în Prahova o onorantă tradiție,  aceeași înaltă distincție  fiindu-le conferită  profesoarei Speranța Poenaru- de numele căreia rămâne legată înființarea Alianței Franceze la Ploiești, precum și  profesorului universitar Steluța Coculescu și actualului președinte al Camerei de Comerț și Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu,  prin care acest for nu numai că s-a impus, dar a  și   creat în jurul său o  frumoasă stare de emulație, împărtășită de  profesori,  elevi și comunitate.