Salariaţii tineri (grupele de vârstă 35-39 ani, respectiv 30-34 ani ) au cele mai mari salarii de încadrare (5551 lei, respectiv 5535 lei brut), iar bărbaţii din grupa de vârstă 35-39 ani au realizat cele mai ridicate venituri brute (7231 lei), arată o cercetare a Institutului Național de Statistică și preluată de Agerpres.Circa 40% dintre salariaţi au realizat venituri brute în intervalul 3001-6000 lei. Salariaţii bărbaţi din grupa de vârstă 35-39 ani au realizat cele mai ridicate venituri brute (7231 lei).
O pătrime din salariaţi au venituri brute sub 3001 lei (27,7% dintre salariaţii bărbaţi, respectiv 22,0% dintre salariaţii femei), arată Statistica. Ponderea salariaţilor care au realizat venituri brute mai mari de 6000 lei e de circa o treime atât pentru bărbaţi, cât și pentru femei. Veniturile realizate de femei au fost mai mici decât cele realizate de bărbaţi cu circa 300 lei.
Repartizarea pe activități economice arată că cei mai mulți salariați au lucrat în industria prelucrătoare (20,7%), respectiv în comerţ (16,6%). Bărbaţii au deţinut ponderi importante și în activităţile de construcţii (14,6% din numărul salariaţilor bărbaţi), respectiv în cele de transport şi depozitare (10,9% din numărul salariaţilor bărbaţi).
Peste trei pătrimi din numărul salariaţilor din activităţile de sănătate şi asistenţă socială, respectiv de învăţământ au fost femei. Cele mai ridicate salarii brute de bază, dar și venituri brute realizate le-au avut salariaţii care au lucrat în activitatea de informaţii şi comunicaţii (11172 lei salariul brut de bază, respectiv 12956 lei venitul brut realizat).
La polul opus, cu cele mai reduse salarii de bază și venituri brute realizate s-au aflat salariaţii care au lucrat în activitatea de hoteluri și restaurante (3248 lei salariul brut de bază, respectiv 3650 lei venitul brut realizat). În industria extractivă, respectiv producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, venitul brut realizat a depăşit cu peste 60% salariul de bază. Cele mai mici realizări peste salariul brut de bază s-au înregistrat în hoteluri şi restaurante (+12,4%), respectiv alte activităţi de servicii (+13,6%).
Salariaţii din grupa de vârstă 15-19 ani au fost încadrați cu salarii brute de bază și au realizat venituri brute cu circa 45% mai mici decât salariaţii din grupa de vârstă 35-39 ani. Salariaţii cu vârsta de peste de 45 ani au fost încadrați și au realizat puţin sub valorile medii ale celor doi indicatori.
Salariaţii din grupa de vârstă 50-54 ani au realizat venituri brute cu peste 30% mai mari decât salariile brute cu care au fost încadrați.