V.S.

Consilierii județeni au aprobat, ieri, în cadrul unei ședințe extraordinare, contractarea de la Ministerul Finanțelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 25.000.000 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani, destinat introducerii conductelor de gaze naturale pe Valea Slănicului, respectiv în comunele Cocorăștii-Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și în orașul Slănic.
Nu au participat la vot consilierii care fac parte din grupul politic PSD – PUSL, însă, cu toate acestea, contractarea împrumutului a fost aprobată cu 24 de voturi ”pentru”.
Cum justifică reprezentanții CJ Prahova necesitatea acestui împrumut: ”pentru asigurarea fondurilor necesare derulării proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova-comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și orașul Slănic”, din cadrul Axei Prioritare (AP) 8 – Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, Obiectivul Specific (OS) 8.2 – Creșterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, propunem contractarea unui împrumut în valoare de 25.000.000 lei din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen maxim de rambursare”.