V.Stoica

Echipamente medicale speciale, precum simulatoare de diferite tipuri – pentru resuscitare cardio-pulmonară, pentru clismă, irigare și îngrijire oculară -, manechine, brațe pentru perfuzie sau injecție, dar și o masă de anatomie patologică se află pe lista de achiziții destinate viitorilor studenți ai ”extensiei” de la Ploiești a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, respectiv a Facultății de Moașe și Asistență Medicală. Achiziția este derulată de Spitalul Județean de Urgență Ploiești, ca parte a protocolului de colaborare încheiat între UMF, Consiliul Județean Prahova și Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru dezvoltarea procesului de învățământ superior medical în județul Prahova. Valoarea echipamentelor a fost estimată la un milion de lei, fără TVA, într-un contract ce ar urma să fie valabil 12 luni.
În cadrul hotărârii aprobate la finalul lunii mai 2023 de către consilierii județeni, obiectul protocolului dintre UMF, CJ Prahova și Spitalul Județean îl constituie, pe de o parte, organizarea, în Ploiești, a unor programe de studii universitare de licență în domeniile asistență medicală generală, balneofizioterapie, tehnică dentară și moașe, ca extensie a Facultății de Moașe și Asistență Medicală (FMAM) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, și, pe de altă parte, organizarea, în judeţul Prahova, prin Spitalul Județean de Urgenţă Dr. Constantin Andreoiu Ploiești, a unor programe postuniversitare, de instruire și formare clinică a personalului medical mediu.

Ce obligații au cele trei părți semnatare ale protocolului?

Conform aceleiași hotărâri adoptate în 30 mai 2023, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București se obligă:
a) să asigure sprijinul pentru autorizarea programelor de studii universitare de licenţă și postuniversitare în asistența medicală generală, balneofizioterapie, tehnică dentară și moașe, ca extensie a FMAM din cadrul UMFCD în judeţul Prahova, prin parteneriatul între Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Andreoiu Ploiești;
b) să evalueze, în conformitate cu normele academice și cerințele UMFCD, activitatea științifică și profesională a personalului medical din structura unităților sanitare din subordinea Consilului Județean Prahova, care sunt studenți doctoranzi sau au obținut titlul de doctor în medicină. Să asigure acestora un acces neîngrădit, în condițiile legii, la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul FMAM și să creeze condițiile pentru accesul personalului medical din unitățile sanitare din judeţul Prahova la concursurile organizate pentru înscrierea la studiile universitare de doctorat și master din cadrul UMFCD, conform legislaţiei în vigoare;
c) să asigure accesul cadrelor didactice, din cadrul extensiei FMAM în județul Prahova, la infrastructura de cercetare a UMFCD;
d) să asigure accesul cursanţilor din cadrul programelor de studii de licență care fac obiectul prezentului protocol, precum şi a cadrelor didactice de la nivelul extensiei FMAM în județul Prahova, la mijloacele de informare stiințifică medicală ale UMFCD;
e) să asigure desfășurarea programelor de studii universitare de licenţă și postuniversitare de la nivelul extensiei FMAM în județul Prahova la aceleași standarde ale UMFCD;
f) să se implice în mod activ în promovarea și mediatizarea programelor de studii create în cadrul extensiei FMAM în județul Prahova;
g) să asigure un suport activ în organizarea de manifestări de educație medicală continuă, precum şi alte activităţi din domeniul învăţământului medical, la nivelul extensiei FMAM în județul Prahova.

Județul Prahova, prin Consiliul Judeţean Prahova, se obligă:
a) să asigure, prin Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Andreoiu Ploiești, infrastructura şi cadrul necesar desfăşurării tuturor activităţilor specifice programelor de studii universitare de licenţă și postuniversitare care fac obiectul prezentului protocol;
b) să pună la dispoziția UMFCD imobilele, spațiile și dotările necesare funcționării extensiei FMAM în județul Prahova, în condițiile legii și conform standardelor solicitate pentru acreditare;
c) să susțină acreditarea unităților sanitare din subordine ca unități medicale clinice.

Spitalul Județean de Urgenţă Dr. Constantin ­Andreoiu Ploiești din subordinea CJ Prahova se obligă:
a) să încheie un contract de colaborare cu UMFCD din București pentru desfăşurarea programelor de studii superioare de licență în domeniile asistență medicală generală, balneofizioterapie, tehnică ­dentară și moașe, conform Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, aprobată prin Ordinul comun nr.140/1515/2007 al Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
b) să întreprindă toate demersurile legale pentru acreditarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Andreoiu Ploiești ca spital clinic;
c) să pună la dispoziţia UMFCD din București, în mod gratuit, spaţiile și dotările aflate în administrarea spitalului, necesare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ superior medical de licență în domeniile asisteță medicală generală, balneofizioterapie, tehnică dentară și moașe.