N. Dumitrescu

La sfârșitul săptămânii trecute, în municipiul reședință al județului Maramureș, Baia Mare, primei persoane din Prahova căreia i s-a conferit titulatura de ”Tezaur uman viu”, Moise Țeavă, i s-a conferit, în mod oficial, titlul onorifc și trofeul. Distincțiile au fost înmânate din partea Ministerului Culturii, în cadrul Galei ”Tezaure Umane Vii”, Moise Țeavă fiind însoțit la această festivitate, unde au fost prezenți meșteri, rapsozi și purtători de patrimoniu din întreaga țară, și de Anișoara Ștefănucă, referent, în calitate de reprezentant al Centrului Județean de Cultură Prahova – instituția care a depus dosarul de candidatură, și Sorin Fofircă, director al Școlii Tehnologice din Starchiojd, persoana care a întocmit recomandarea din partea comunității locale ca Moise Țeavă din Starchioj să fie inclus pe lista ”Tezaurelor Umane Vii” din România. Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile legislației privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, precum şi cu cele ale Regulamentului de acordare a titlului de ”Tezaur Uman Viu”, Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, organism de specialitate al Ministerului Culturii, a hotărât, la sfârșitul lunii iunie a.c., acordarea titlului onorific menționat pentru 12 persoane purtătoare, creatoare și păstrătoare de patrimoniu cultural imaterial, una dintre ele fiind din Prahova – Țeavă Moise. Titlul de ”Tezaur Uman Viu” i-a fost conferit pentru domeniul Spiritualitate, acesta fiind cântăreț neprofesionist de muzică instrumentală la caval, fluier și cimpoi, Centrul Județean de Cultură Prahova având un rol important în această reușită atât prin propunerea oficială de acordare a titlului, cât și prin raportul întocmit de către Anișoara Ștefănucă, referent în cadrul Serviciului Cercetare, Îndrumare și Valorificare a Patrimoniului Cultural. Titlul obținut de către Moise Țeavă este primul de acest gen obținut în Prahova de la inițierea acestui program la nivel național, acum nouă ani. Născut în comuna Starchiojd, în anul 1953, acesta este recunoscut ca unul dintre cei mai valoroși interpreți nativi, fără studii de specialitate, de muzică tradițională instrumentală din județul Prahova, fiind bun cunoscător al instrumentelor de suflat, cimpoi, fluier și caval, fiind extrem de apreciat pentru autenticitatea repertoriului. De altfel, măiestria interpretativă și faptul că a demonstrat o bună cunoaștere a repertoriului autentic au făcut posibilă recunoașterea sa, în cadrul comunității, ca valoros purtător de patrimoniu, acesta participând la numeroase festivaluri, concursuri și evenimente culturale desfășurate atât în cadrul comunității, cât și la nivel județean și național, valorificând și promovând tradiția specifică zonei în care s-a născut. Programul Tezaur Uman Viu a pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial, acesta vizând creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, dorind identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia. Lansarea de către Ministerul Culturii a celei de-a noua sesiuni de depunere a dosarelor de candidatură pentru obţinerea acestui titlul a avut loc pe 1 februarie a.c. Verificarea dosarelor de candidatură a avut loc în perioada 17 – 31 martie 2023, iar evaluarea în perioada 1 aprilie – 10 iunie a.c., rezultatul final fiind publicat de Ministerului Culturii în data de 30 iunie 2023. Titlul de Tezaur Uman Viu este titlul onorific ce poate fi conferit acelor persoane care sunt recunoscute de către comunitate drept păstrătoare, purtătoare, creatoare şi transmiţătoare de elemente ale unui domeniu al patrimoniului cultural imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiţionale nealterate. Acest titlu este viager, personal şi netransmisibil şi se acordă de către Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.