V. Stoica

Riscul apariției infecțiilor nosocomiale este una dintre problemele cu care se confruntă majoritatea unităților medicale cu paturi din întreaga lume. În multe dintre cazuri, cel puțin în România, apariția infecțiilor nosocomiale este subraportată, deși situația poate fi schimbată cu ajutorul unor investiții în echipamente speciale destinate reducerii acestui risc.
La Vălenii de Munte, autoritatea locală are în derulare, în prezent, o procedură de achiziție pentru dotarea Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte cu echipamente și materiale specifice, astfel încât să scadă riscul de infecții nosocomiale, valoarea estimată a acestora fiind de circa 2,3 milioane de lei.
Practic, obiectul contractului ce va fi semnat cu firma sau firmele câștigătoare îl reprezintă furnizarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în vederea dotării Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte pentru creșterea capacității de izolare și tratare a pacienților cu infecții asociate asistenței medicale, determinate de microorganisme multidrog rezistente și de Clostridium difficile, precum și dezvoltarea laboratorului cu capacitate de investigații și analize microbiologice specializate, după cum se precizează în documentația de licitație.
Printre echipamentele aflate pe lista achiziției: roboți autonomi de dezinfecție UVC, sisteme de dezinfecție prin nebulizare digitalizate mobile și fixe, dispozitive de dezinfecție cu abur și dezinfectant pentru suprafețe accesibile și în prezența umană, echipamente destinate curățării pavimentelor, dar și pentru testarea igienei prin bioluminiscență.
În cadrul aceleiași licitații, mai este în plan achiziționarea de echipament pentru tratarea aerului și realizarea de presiune negativă cu prezența umană, container cu filtru permanent pentru sterilizare, precum și analizator PCR point of care sau echivalent pentru determinare direct din probă pacient a agenților patogeni și markerilor de rezistență la antibiotice.