• Primele pe listă – persoanele care practică meseria cea mai veche din lume!
• Anul trecut au fost transmise peste 20.000 de somaţii de plată şi s-au aplicat sute de sechestre asigurătorii pe bunuri

 

N. Dumitrescu

Ploieștenii care au statutul de contribuabili și se regăsec printre cei care nu au mai trecut de mult timp – unii chiar de ani buni – pe la casieriile fiscului local, pentru a-și achita datoriile, fie că este vorba despre plata taxelor și a impozitelor locale, fie că este vorba despre amenzi, vor trebui să-și verifice mai atent și mesajele primite pe telefonul mobil. Recent, Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești a anunțat, în mod public, despre faptul că a reluat acțiunea de înștiințare a persoanelor care înregistrează debite la bugetul local asupra necesității achitării acestora, prin transmiterea de mesaje tip sms, un număr de 9.100 de persoane urmând să fie înștiințate în acest sens. Așa cum s-a precizat, textul mesajului care va fi transmis către datornici este următorul: ”În evidența SPFL Ploiești figurați ca debitor la plata impozitelor locale pe proprietate și/sau amenzi, pe care vă îndrumăm să le achitați pentru a evita demararea procedurilor de executare silită”. Cert este faptul că, potrivit informațiilor solicitate conducerii Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, numărul acelora care figurează cu obligații de plată la bugetul local al municipiului Ploiești este de ordinul a câtorva zeci de mii de persoane, mai exact, situația de la începutul lunii mai a.c.fiind următoarea: persoane fizice – 41.510 contribuabili; persoane juridice – 2.472 contribuabili. De departe, însă, conform informațiilor primite de la conducerea fiscului local ploieștean, în cazul persoanelor fizice care sunt înregistrate cu amenzi neachitate de foarte mulți ani, primele pe listă sunt cele care se îndeletnicesc cu cea mai veche meserie din lume – prostituția, dar și cei care cerșesc, existând cazuri în care chiar și câte o persoană, din ambele categorii, să figureze cu amenzi neachitate de peste o jumătate de milion de lei! În situația înregistrării de debite, potrivit legislației în vigoare, se aplică procedura de executare silită, după repetate somații de plată. Ce se întâmplă însă în situația în care în cursul procedurii de executare silită se constată că anumiți debitori nu figurează cu venituri sau bunuri ce pot fi valorificate? Se întocmesc dosare de insolvabilitate!
Potrivit unei situații solicitate conducerii Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, în cazul persoanelor cu cele mai vechi – chiar și de peste zece ani – datorii la bugetul local, ca urmare a neachitării amenzilor, figurează o persoană care a fost amendată pentru că practica prostituția – valoarea debitelor fiind de 668.900 de lei, dar și un cerșetor – cu amenzi neachitate în sumă de 557.415 lei. În același timp, pe lista datornicilor cu cele mai mari sume se regăsesc și trei contribuabili persoane juridice, care sunt în insolvență. ”Precizăm că, în cazul societăților aflate în procedura de insolvență, procedura de executare silită este suspendată. Executarea silită este reglementată de Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare și constă în recuperarea de către organul fiscal local a obligațiilor datorate bugetului local al municipiului Ploiești de către contribuabili. Astfel, executarea silită începe prin comunicarea somației și a titlului executoriu în condițiile prevăzute de art.47 din Codul de procedură fiscală.În cazul în care, după expirarea termenului de 15 zile, sumele datorate de contribuabili nu sunt achitate, executarea silită continuă prin indisponibilizarea disponibilităților bănești ale debitorului.În situația în care nici această măsură nu are drept consecință încasarea creanțelor la bugetul local, executarea silită continuă prin instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile, iar în cazul în care este posibil (imobilul nu este spațiul minim de locuit pentru debitor) se procedează la valorificarea bunurilor după expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de sechestru”, se arată într-un răspuns primit de la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești. Potrivit directorului acestei instituții, Simona Dolniceanu, în anul 2022 au fost emise 19.307 somaţii pentru persoane fizice, în valoare totală de 20.587.795,22 de lei, iar pentru persoanele juridice s-au emis 1.693 somaţii în valoare de 7.599.704,05 lei. ”Somaţiile emise sunt comunicate contribuabililor cărora le sunt destinate respectând prevederile art.47 din Legea nr.207/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul de procedură fiscală. Astfel, actul administrativ fiscal se transmite contribuabilului ori împuternicitului acestuia, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibilă prin modalitățile menţionate anterior, actul administrativ fiscal se comunică prin publicitate prin afişarea pe pagina de internet a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești și pe pagina de internet a Primăriei Ploiești. În urma emiterii de somaţii, în anul 2022 s-au recuperat de la persoane fizice 7.424.198,25de lei, iar de la persoane juridice s-au încasat 8.757.767 de lei. În anul 2022 s-au recuperat creanţe prin înfiinţarea de popriri atât asupra veniturilor persoanelor fizice, respectiv pensie şi salariu, cât şi asupra disponibilităţilor din conturile bancare. Astfel, s-a instituit un număr de 9.335 popriri în valoare de 16.518.346,98 de lei pentru persoanele fizice cu debite restante, recuperându-se, în acest mod, suma de 3.181.252,60 de lei. Pentru persoane juridice au fost instituite 1.727 popriri în valoare de 5.519.727 de lei şi s-a recuperat suma de 1.951.678 de lei. În cazul în care creanţele nu au putut fi recuperate prin popriri, s-a procedat la instituirea de sechestre asupra bunurilor imobile aflate în poprietatea debitorilor. În anul 2022 s-au aplicat 21 de sechestre în valoare de 2.104.713 lei asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorilor persoane juridice şi s-au întocmit 241 sechestre asigurătorii asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorilor persoane fizice, dar conform art.242 alin (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală în cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spaţiul minim locuit de debitor şi familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare. Pentru sechestrele aplicate asupra imobilelor s-a solicitat efectuarea inscripţiei ipotecare la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova, Biroul de Carte Funciară. În urma aplicării sechestrelor s-au încasat 315.071,15 lei de la persoane fizice şi 1.412.310 lei de la persoane juridice. În cursul anului 2022 s-au organizat 16 licitații în vederea valorificării bunurilor sechestrate, două licitații pentru persoane fizice și 14 licitații pentru persoane juridice. În urma organizării acestor licitații, s-a valorificat un imobil, unul aparținând unei persoane juridice și s-a recuperat suma de 203.892de lei. În concluzie, în anul 2022, datorită activităţii desfăşurate de personalul din cadrul instituţiei noastre, au fost recuperate, prin toate mijloacele de executare silită, creanţe bugetare în sumă totală de 23.042.277 de lei, din care 10.920.522 de lei de la persoanele fizice şi 12.121.755 de lei de la persoanele juridice”, ne-a mai menționat directorul SPFL Ploiești.

Anul trecut au fost finalizate 1.526 de dosare de insolvabilitate pentru persoane fizice

Întrebată care este procedura legală în situația în care, în cursul procedurii de executare silită, se constată că anumite persoane care înregistrează datorii foarte mari nu au venituri, interlocutoarea noastră ne-a precizat: ”În cazul în care, în cursul procedurii de executare silită, debitorii nu figurează cu venituri și/sau bunuri urmăribile se procedează la întocmirea dosarelor de insolvabilitate a debitorilor la care s-a constatat imposibilitatea recuperării debitelor restante. Astfel, în conformitate cu prevederile art.265 alin (1) din Legea nr.207/2015 cu modificările și completările ulterioare, au fost finalizate, în acest sens, în cursul anului 2022, 1.563 dosare de insolvabilitate, din care 1.526 pentru persoane fizice şi 37 pentru persoane juridice. Totodată, având în vedere dispozițiile articolului 20, precum și cele ale articolului 25, alineatul (2) litera d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu Ordinul de Ministru nr.431/ 07.04.2022, în anul 2022 s-au emis de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești 16 decizii în valoare 133.491de lei de atragere a răspunderii pentru administratorii societăților declarate insolvabile, care cu rea-credință au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale”.
De precizat că, la începutul lunii mai a.c, numărul contribuabililor din Ploiești era următorul: persoane fizice – 148.024 contribuabili; persoane juridice – 7.690 contribuabili.