Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 1,72% din PIB după primele patru luni din acest an, respectiv 27,35 miliarde de lei, de la 1,42% din PIB la sfârşitul lunii martie, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor și preluate de Agerpres.
În perioada similară din 2022, deficitul bugetului general consolidat a fost de 1,23% din PIB. «Execuţia bugetului general consolidat în primele patru luni ale anului 2023 s-a încheiat cu un deficit de 1,72 % din PIB, respectiv 27,35 miliarde de lei, ca urmare în principal a creşterii volumului de investiţii cu 58,0% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, compensării facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale casnici şi noncasnici în valoare de 3,57 miliarde de lei, volumului mai mare de decontări de bunuri şi servicii pentru medicamente, încetinirii ritmului de încasări ale veniturilor, precum şi influenţelor implementării etapei a doua a Programului Sprijin pentru România», precizează Ministerul Finan­ ţelor.
Potrivit MF, veniturile totale au însumat 158,41 miliarde de lei în primele patru luni ale anului curent, cu 9,7% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Evoluţia acestora a fost influenţată în principal de dinamica veniturilor din impozitul pe salarii şi venit, contribuţiilor de asigurări, fondurilor europene şi accizelor, în timp ce încasările din TVA au înregistrat un avans mai temperat (explicat printr-un efect de bază ridicat aferent anului trecut).
Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 13,08 miliarde de lei, în creştere cu 27,8% (an/an).
Pe de altă parte, cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 185,77 miliarde de lei au crescut în termeni nominali cu 15,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe primele patru luni ale anului 2023 au înregistrat o creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022, de la 11,4% din PIB la 11,7% din PIB.