Indicatorul de Încredere Macroeconomică, realizat de Asociaţia CFA România, a scăzut cu 2,1 puncte, în luna aprilie a acestui an, până la valoarea de 55 puncte, iar anticipaţiile pentru cursul de schimb relevă o depreciere a leului faţă de euro, cu o valoare de peste 5 lei, respectiv o rată a inflaţiei de 8,13%, în următoarele 12 luni.
“După patru luni de creşteri consecutive, componenta de anticipaţii a Indicatorului de Încredere a înregistrat o corecţie. Consistent cu această corecţie, şi valoarea de creştere economică anticipată pentru 2023 s-a redus la o valoare sub 3%. Totodată, sondajul confirmă ancorarea anticipaţiilor de continuare a procesului dezinflaţionist, rata anticipată a inflaţiei scăzând la cea mai mică valoare din ultimele 12 luni”, a declarat Adrian Codîrlaşu, vicepreşedinte al CFA România.
Potrivit unui comunicat de presă al asociaţiei, transmis ieri AGERPRES, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA Romania a scăzut în luna aprilie (cu 2,1 puncte) la valoarea de 55 puncte. Această situaţie s-a datorat componentei de anticipaţii, care a înregistrat o scădere de 4,8 puncte, până la valoarea de 48,8 puncte. Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni a continuat să scadă şi s-a situat la valoarea medie de 8,13%. În ceea ce priveşte cursul de schimb euro/leu, 90% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9953 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0528 lei pentru un euro.
Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an: valoarea medie a anticipaţiilor este de 5,1%. Pentru anul 2023 valoarea anticipată de creştere a PIB real a scăzut faţă de exerciţiul anterior la valoarea de 2,8%. Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 52% în următoarele 12 luni.
Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de 12 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.
Asociaţia CFA România este organi­zaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA).