*Aceasta este şi Ambasador al României la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, în cadrul  programului IP4Youth& Teachers

Luiza Rădulescu Pintilie

Două sărbători importante -„Ziua Mondială a Cărţii şi a Drepturilor de Autor”  şi „Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale „ sunt marcate anual nu doar  foarte aproape ca orizont temporal- la 23 şi 26 aprilie, cea dintâi  la iniţiativa UNESCO, iar cea de –a doua la  iniţiativa Oganizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale- ci și  completându-şi semnificaţiile şi astfel îmbogăţindu-le şi mai mult, legate de ştiinţă, cultură, educaţie  şi informaţie, inovare, creativitate  şi inventivitate, antreprenoriat.

România este membră a celor două importante foruri internaţionale amintite şi, în acest context,   cele două sărbători  îşi găsesc reliefarea  în diverse  evenimente naţionale care să le ilustreze  într-adevăr importanţa, care să evidenţieze eforturile şi  implicarea unor oameni dăruiţi activităţii în aceste domenii, în fapt care să atragă atenţia asupra  unui patrimoniu  excepţional  ce dă valoare, conţinut , dar şi frumuseţe   lumii, vieţii societăţilor şi vieţii oamenilor – cărţile , creațiile literare, artistice și științifice,  brevetele şi patentele- şi care, în acelaşi timp, asigură continuitate şi legături trainice între generaţii, între trecut, prezent şi viitor.  În contextul acestor ample şi  reprezentative  argumentaţii au  avut loc în România,  pe parcursul întregii luni aprilie,  mai multe activităţi şi acţiuni  prilejuite  de  celebrarea „ Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale”, încheiate cu  un eveniment  cu totul special, organizat,   chiar pe 26 aprilie, în  Sala Pașilor Pierduți din Palatul de Justiție – Curtea de Apel București, de către Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală,  care reunește toate autoritățile naționale cu atribuții, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai asociațiilor și fundațiilor societății civile care derulează activități în domeniul proprietății intelectuale.

Un eveniment  aflat sub  coordonarea și patronajul general ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, la care au fost prezenţi  reprezentanți de cel mai înalt nivel ai autorităților de stat, ambasadori- printre care Excelenţa Sa ambasador al SUA, Kathleen Kavalec- şi reprezentanți ai misiunilor diplomatice, reprezentanți ai autorităților de reglementare și aplicare a legislației în domeniul proprietății intelectuale. Şi pentru că tema din acest an a „ Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale” a fost “Femeia și proprietatea intelectuală: accelerarea inovării și a creativității”,  au fost prezentate în acest onorant cadru  un  film şi un spot realizate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor- ORDA ( director general- Andrei Ijac, şef serviciu Relaţii Internaţionale- Cristian Florescu) prin care se omagiază contribuția remarcabilă adusă de către femeile inventatoare, creatoare și antreprenoare la dezvoltarea culturală, economică și progresul societății. De asemenea, au fost acordate „Diplome de Excelenţă”  unor femei care s-au remarcat prin inventivitate și creativitate, între acestea regăsindu-se şi tânără, pasionata şi entuziasta profesoară Elena Roxana Vişan (în foto 1-prima din stânga) , de la Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria „ Ploieşti.  Iar  prezentarea  făcută acesteia în cadrul ceremoniei de conferire a diplomei amintite evidenţiază îndreptăţirea sa de a se regăsi   în grupul  celor premiate ( în foto1 –  prima din stânga): „Cu un palmares educațional deosebit, recunoscut la nivel local, național și internațional, doamna profesor metodist Roxana Elena VIȘAN este Ambasador al României în domeniul predării proprietații intelectuale, nominalizată în cadrul programului IP4Youth& Teachers al OMPI și coordonatoarea elevei câștigătoare a ultimei ediții a << Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri>>, organizat anual de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, ORDA și OSIM. Măiestria didactică, profesionalismul, implicarea și creativitatea sunt trăsături fundamentale ce definesc competențele profesionale ale doamnei profesor, care predă încă din anul 2016 disciplina <<Educație pentru drepturile de proprietate intelectuală>> la Colegiul Național Pedagogic <<Regina Maria>> din Ploiești (n.n- singurul liceu din ţară în care se predă, ca disciplină opţională, acest obiect de studiu ), educând de-a lungul timpului mai multe generații de elevi în sensul cunoașterii și respectării drepturilor de proprietate intelectuală, căi de acces către evoluția economico-socială și culturală a unei națiuni”. Anul trecut, tema aleasă pentru „Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale” a fost „Proprietatea Intelectuală și tinerii – inovând pentru un viitor mai bun”.Tinerii pe care,  în calitatea sa de dascăl şi pedagog , profesoara Roxana Vişan îi apreciază, îi motivează, îi valorizează de la catedră , dar şi implicându-i în diverse proiecte ,  nu  întâmplător a  declarat,  la momentul nominalizării sale ca „Ambasador al României în domeniul predării proprietăţii intelectuale” : „ Îmi  iubesc profesia şi voi continua să îmi inspir elevii să îşi urmeze creativitatea, fiindcă ei sunt lumina societăţii în care trăiesc”. În acelaşi timp,  la primirea „ Diplomei de Excelenţă”, aceasta a salutat contribuţia inspirată a femeilor, la nivel naţional şi internaţional, în domeniile inovării şi creativităţii, a subliniat rolul   deosebit de important  al educaţiei ca fundament al tuturor acţiunilor umane  şi a lansat un interesant şi necesar îndemn către marea familie a celor implicaţi  în domeniul proprietăţii intelectuale să cultive pe mai departe  spiritul inovativ şi de creativitate care aduc desăvârşire, împlinire şi  progres oamenilor şi societăţilor în ansamblul lor. În prezent, la nivel guvernamental- după cum a şi fost subliniat în cadrul acestui eveniment de ţinută de către   Sorin Costreie- coordonator  naţional al  programului privind proprietatea intelectuală,   se  află în pregătire o strategie naţională privind  proprietatea intelectuală. Dar, fără nicio îndoială,  reuşita aplicării  unei asemenea strategii  este  strâns legată de activitatea, de dăruirea, de pasiunea , de implicarea unor oameni precum  dascălul ploieştean Roxana Vișan, model în acelaşi timp pentru generaţiile de elevi pe care îi pregăteşte.