N. Dumitrescu

Din cei peste 4 milioane de români beneficiari ai cardurilor de energie, peste 70.000 sunt prahoveni. Potrivit datelor oficiale, până la data de 6 martie a.c., distribuirea cardurilor la nivelul județului Prahova s-a făcut în procent de 86%, ceilalţi beneficiari – pentru că nu au fost găsiți la domiciliu- fiind avizați să le ridice personal de la oficiile poștale la care sunt arondați, unde acestea vor rămâne până la finalul anului. Informațiile le-am primit de la instituția care se ocupă atât cu distribuirea, cât și cu încasarea banilor pentru plata energiei în baza acestor carduri, Compania Națională Poșta Română, respectiv ministerul care derulează acest proiect – cel al Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Trebuie să menționăm faptul că a durat ceva timp până când am reușit să obținem detalii în legătură cu numărul prahovenilor care primesc carduri de energie, având în vedere că lista finală a beneficiarilor eligibili este realizată în urma unui proces în care sunt implicate mai multe instituții, și anume Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul de Finanțe, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Telecomunicații și Agenția Națională de Administrare Fiscală. Astfel, solicitarea transmisă către Ministerul Muncii a rămas fără răspuns, fiind îndrumaţi către alte instituții, inclusiv STS și Ministerul de Finanțe, solicitări similiare fiind transmise, apoi, C.N. Poșta Română și MIPE. Acordarea cardurilor de energie, proiect care se pune în aplicare cu bani europeni, reprezintă o măsură prin care românii vulnerabili beneficiază, anul acesta, de 1.400 de lei, ajutor financiar pentru compensarea prețului la energie, pentru cheltuielile cu energia electrică, energia termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire. Ajutorul, care se alocă pentru toate gospodăriile în care venitul net pe membru al familiei nu depășește 2.000 de lei, se acordă în două tranșe egale, prima în această primăvară, iar a doua la toamnă. Plata facturilor, în baza cardurilor, din ajutorul pentru încălzire, se face prin servicii de mandat poștal prin una din următoarele modalități: direct la poștașul de care aparține beneficiarul ajutorului de încălzire; direct la oficiul poștal în raza căruia își are domiciliul beneficiarul; prin servicii electronice de mandat poștal, la fiecare plată putându-se vizualiza soldul contului beneficiarului.

Persoanele care au fost considerate eligibile au primit, prin intermediul poștașilor, cardurile de energie în perioada 1-28 februarie 2023, efectuarea plăților fiind posbilă începând cu prima zi a lunii martie a.c. Cei care își păstrează calitatea de beneficiari vor putea utiliza cardul și pentru tranșa a doua, începând cu luna septembrie a.c., iar așa cum s-a anunțat, în perioada 1-30 septembrie, cei care vor fi considerați, de asemenea, eligibili, vor primi cardul pentru a putea utiliza tranșa a doua. Potrivit răspunsului primit de la reprezentanții Companiei Naționale Poșta Română, imediat după primirea cardurilor de energie, și prahovenii s-au grăbit să achite facturile la utilități. ”În ceea ce privește gradul de încasare, 5.690 de plăți s-au efectuat prin intermediul oficiilor poștale din județul Prahova, de la data de 20 februarie și până la data de 6 martie a.c., valoarea încasărilor fiind de 2,3 milioane de lei. De asemenea, s-au înregistrat și 36.000 de solicitări de plată, la nivel național, prin intermediul aplicației web pusă la dispoziție pe site-ul Poștei Române”, ne-au precizat reprezentanții instituției menționate. ”În baza cardului se pot efectua plăți în următoarele perioade: pentru tranșa I – valoare de 700 de lei, în perioada 20.02.2023 – 30.06.2023; pentru tranșa II – valoare de 700 de lei, în perioada septembrie 2023 – 27.12.2023. Cei care nu au fost eligibili pentru tranșa I, dar vor deveni la momentul întocmirii listelor pentru tranșa II, vor primi cardul de energie în cursul lunii septembrie. De asemenea, dacă se vor descoperi situații de neeligibilitate, persoanele în cauză vor fi înștiințate. Dar, pentru informații suplimentare și îndrumare, se poate apela la 0319966, call center-ul de la Poșta Română”, au precizat reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Ajutorul pentru energie are forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie – total sau parțial – fiind acordat în două tranșe, a câte 700 de lei fiecare, serviciile care se pot plăti fiind: electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire. Se pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului, cu un card putându-se face mai multe plăți, către mai mulți furnizori, până la epuizarea sumei. Plățile se fac prin mandat poștal, dar nu se pot efectua mai mult de 8 plăți/loc de consum pe durata programului de sprijin. ”Ajutorul pentru energie nu se consideră venit și nu afectează: venitul minim garantat; alocația pentru susținerea familiei; statutul consumatorului vulnerabil de energie. Sumele alocate celor două tranșe nu pot fi preschimbate în bani și nu pot fi folosite pentru plăți prin mandat poștal către alte destinații decât plata facturilor de energie”, a mai menționat MIPE. Pe lista beneficiarilor se regăsesc: pensionarii de peste 60 ani, inclusiv, care au venituri sub 2.000 de lei, inclusiv; pensionarii de invaliditate cu venituri sub 2000 de lei, inclusiv; persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2000 de lei, inclusiv; familia/persoana cu ajutor social cu venituri sub 2000 de lei, inclusiv; familiile care primesc alocație de susținere. Cardul se aduce de către Poșta Română la domiciliul beneficiarului, cu confirmare de primire, iar persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijin o singură dată. ”Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulți beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeași adresă de domiciliu. Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuiește la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia). Cardurile alocate ambelor tranșe se vor putea folosi până la 31 decembrie 2023 inclusiv, iar sprijinul nu va putea fi utilizat în afara termenului de valabilitate prevăzut, având în vedere faptul că, pe 1 ianuarie 2024, toate cardurile își vor înceta valabilitatea, indiferent de sumele rămase neutilizate. Pentru plata utilităților sunt necesare următoarele documente: Cardul de energie primit prin Poșta Română, actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului), factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului sau certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare). Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel trecut pe cardul de energie sunt necesare: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat și o declarație pe proprie răspundere a beneficiarului că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește. Certificatul de validare a datoriei este un document emis de asociația de proprietari/locatari pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat. Asociațiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Poșta Română pentru a transmite conturile bancare și orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie. Beneficiarii de carduri ale căror locuințe sunt racordate la alimentarea cu energie termică în regim centralizat trebuie să solicite eliberarea acestui card de către asociația de proprietari unde sunt înscriși. După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poștașului/oficiantului poștal împreună cu cartea de identitate și cardul de energie. Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română”, au mai precizat cei de la MIPE. De pe cardul de energie nu se poate retrage numerar, scopul exclusiv pentru care a fost acordat fiind pentru achitarea facturilor la energie. De asemenea, acest card nu poate fi vândut ori donat, plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat fiind pedepsită cu amendă contravențională între 4.500-6.000 de lei.