Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia să descopere amănunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judeţului nostru. După ce ani la rând v-aţi delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, vă propunem câteva episoade culese dintr-o altă sursă, lucrarea în trei volume intitulată „O istorie a fotbalului câmpinean”, apărută în 2020, sub semnătura jurnalistului Octavian Cojocaru.
În acest episod vom face o incursiune printr-o serie de documente interne descoperite în arhive. Sunt amănunte care n-au văzut niciodată lumina tiparului până la apariţia acestor cărţi. Vom vedea câteva detalii necunoscute publicului larg din viaţa clubului Steaua Română, cel mai activ din Câmpina pe perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Voia să deconteze lămâile date jucătorilor!
La începutul anului 1944, un anume Mihailovici, preşedintele secţiei de fotbal de la Steaua Română, se văita că nu i-au fost decontate lămâile pe care le-a cumpărat pentru jucători!
Câmpina, 4 Ianuarie 1944 Conside­raţiuni și propuneri asupra reorganizării Secţ. „Munca și Lumină”, Steaua Română (…) D-l I. Mihailovici, șeful secţiei sportive a suportat din buzunarul său în cursul anului 1943, multe cheltuieli cu lămâi, limonate date jucătorilor de foot-ball în timpul pauzelor. Acum, întărindu-se activitatea sportivă generală, cred că este cazul a se da și D-sale o indemnizaţie lunară, care să-i dea imbold la muncă. Precizez că Asociaţia ns / de Foot-ball, al cărei Președinte am mai fost acum 6-7 ani, stă azi mai bine ca oricând în clasament, datorită muncii D-lui Mihailovici, destul de familiarizat cu sporturile. Dealtfel locul D-sale în orga­nizaţia M.L. cred că s’ar cuveni unui licenţiat al Academiei naţionale de Educaţie Fizică, care să fie și funcţionarul Societăţii. (…)
Ceva mai târziu, într-o altă notă, acelaşi Mihailovici se văita iar că nu i-au fost decontate chelutuielile:
Domnule Inspector, Odată cu terminarea sezonului sportiv, apreciind munca depusă pentru ridicarea vieţei sportive a Soc. ns la nivelul cerut de oficiul „Muncă și Lumină” și cum pentru acest lucru am cheltuit sume de bani fie pe teren fie în deplasări pe cari subsemnatul nu le-a decontat, vă rog respectuos D-le Inspector, a mi se aproba o sumă de bani pe care o veţi crede de cuviinţă, ca astfel să-mi pot recupera cheltuielile avute, și să reprezinte pentru mine și un îndemn la munca destul de grea a sportului.
Șeful Secţiei Sportive, I. Mihailovici

Bunurile clubului
Iată şi un proces verbal din care vom descoperi în amănunt tot ce avea clubul Steaua Română, de la baze sportive până la piese de echipament.
„Steaua Română”
„Muncă și Lumină” Câmpina
Tabel de instalaţiile și materialul sportiv de care dispune „Steaua Română”. Dir Schelelor Câmpina (terenuri, săli de gimnastică, echipament, etc) conf. adresei Of. Muncă și Lumină No. 6355 din 4 XI 943. Câmpina
Terenuri și instalaţiuni
1 teren de football, reglementar, necomplect amenajat
1 Ștrand p. muncitori de cca. 1.000 m.c. cu 80 de cabine
1 Ștrand p. funcţionari de cca 300 m.c. cu 20 cabine
3 terenuri de Wolley-Ball
2 terenuri de tenis
1 sală mese, spectacole și gimnastică 25 x 11 m.
Echipament și material sportiv
48 de flanele foot-ball și atletism
58 pantaloni
36 per. jambiere
25 per. ghete foot-ball
10 glezniere
10 genunchiere
7 mingi foot-ball
2 suliţe
2 discuri
2 greutăţi
4 per. mănuși de box
1 trusă
16 per. apărători (cauciuc și pânză)
40 mingi pt. ping-pong
1 per. pantaloni p. portar foot-ball
1 pompă de fier p. mingi
1 cronometru „Junghaus”
Câmpina, 1 Decembrie 1943
Șeful activităţii sportive M.L. Steaua Română Câmpina Mihailovici Ioan

Cel mai neinspirat om
La sfârşitul lunii iulie a anului 1944, un anume Vasile C. Grecu, solicita printr-o scrisoare oficială adresat clubului Steaua Română rolul de antrenor la mai multe discipline sportive. Acesta a avut neinspiraţia să scrie că „am luat parte la Campania contra bolșevismului și decorat cu Coroana României cu Panglică”. Peste nici o lună, pe 23 august 1944, cursul evenimentelor s-a schimbat total şi faptul că a luptat contra bolşevismului n-a mai fost un atu. Ce-i drept, nicăieri n-a mai fost menţionat numele lui.
Domnule Director,
Subsemnatul Grecu C. Vasile absolvent al Secţiei Normale de pe lângă Academia Naţională de Educaţie Fizică București. Cu onoare vă rog să binevoiţi a mă numi ca profesor de Educaţie Fizică la ucenicii de la Societatea D-voastră și tot odată a-mi încredinţa conducerea sportului la Societatea D-voastră.
– Foot-ball
– Voley-ball
– Tenis
– Ping-pong
– Atletism etc.
Subsemnatul sunt ofiţer de rezervă și am luat parte la Campania contra bolșevismului și decorat cu Coroana României cu Panglică.
Cu stimă, V. Grecu Com. Bănești – Câmpina
D-lui Director al Societ. Steaua Română.
29 VII 1944
Lângă era scris cu creionul: „Chestiunea nu-i de actualitate”.

Bugetul detaliat
Iată şi cum se alcătuia în amănunt bugetul. E de remarcat că bugetul pentru sport nu era cu mult mai mare decât cel pentru bibliotecă.
14 Iulie 1943
Onor
Steaua Română
Direcţiunea Generală, București
Buget M. L.
La scris. Dv. No. S 1003 din 23 Iunie a.c. adresată Direcţiunii Technice, avem onoarea a vă răspunde următoarele: La întocmirea bugetului Secţiei noastre, noi nu am luat nici o înţelegere cu Rafinăria, deoarece încă din cursul anului trecut Direcţiunea Generală a hotărât separarea în Secţiuni M.L. aparte din cauza numărului prea mare de muncitori. Deci noi am executat această dispoziţiune a Dv. creîndu-se secţiune M.L. aparte după cum aparte ne este și bugetul. Scrisoarea Dv. No. S 1003 din 23 VI a.c., am comunicat-o „ad litteram”, Rafinăriei, întrucât îi ceru sem o contribuţie din bugetul său pentru echipamentul Echipei sportive – care este singura echipă comună cu Rafinăria, în organizaţia M.L., echipament pentru care am cheltuit recent suma de aprox. 300.000 Lei. Cu scris. No. 5515 din 5 crt. Rafinăria ne răspunde: „Cu ref. la scris. Adm. No. 20496 din 2 crt. vă comunicăm mai jos budgetul organizaţiei „Muncă și Lumină”, Secţia Rafinărie, pe anul 1942-1943, respectiv creditul de care avem nevoe:
Serbări și șezători – 120.000 lei
Orchestra, instrumente, etc. – 150.000
Sport, echipament – 170.000
Bibliotecă – 120.000
Diverse, cinema, radio, cultul eroilor, etc – 48.000
Total: 608.000 lei (ss) Dr. Prodorom, (ss) Păunescu
Vă explicăm că suma de 1.995.000 Lei, este afectată secţiei noastre Lei 1.000.000 și Lei 995.000 schelelor exterioare, exclusiv. Cu scris. ns / No.136 din 12 crt. , am comunicat acest lucru Rafinăriei, arătându-i că pentru suma de Lei 608.000 ce constituie bugetul său pentru M.L. să se adreseze direct Dv., așa după cum ne-am adresat și noi. Cu deosebită stimă

Vrem autocamioane pentru deplasare!
În plin război, fotbalul şi-a continuat cursul. Greu, dar l-a continuat. Iată cum se făceau deplasările:
8 Iulie 1943
Secţia Sportivă, No. 9
Onor, „Steaua Română”,
Direcţ. Technică Loco
Duminică 11 Iulie a.c. având de susţinut la Pucioasa un match de football în cadrul oficiului Muncă și Lumină, vă rugăm să binevoiţi a dispune să ni se pună la dispoziţie un autocamion Ford german pentru deplasarea echipei noastre. Plecarea se va face la ora 10 dimineaţa, iar sosirea la ora 20. Șeful Secţiei Sportive