V. S.

Hidroelectrica, prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, a lansat, recent, licitația pentru efectuarea unor lucrări de reparații curente la construcțiile amenajărilor hidroenergetice aflate în proprietatea sau administrate de compania de producere și furnizare a energiei electrice. Printre acestea se regăsește și centrala hidroelectrică de la Paltinu, din județul Prahova.
Dintre cele patru loturi licitate, cel care vizează refacerea rigolelor pluviale de la CHE Paltinu este cel mai amplu, pentru care au fost alocate și cele mai mari fonduri, respectiv peste 107.300 de lei.
Potrivit caietului de sarcini aferent lotului Centralei Hidroelectrice de la Paltinu, CHE Paltinu a fost pusă în funcțiune în anul 1971 și este amplasată la piciorul barajului Paltinu, la 17 km amonte de orașul Câmpina, pe râul Doftana, având o putere instalată de 10,4 MW.
”De-a lungul perioadei de exploatare, a avut loc un proces de degradare a diverselor obiecte din cadrul obiectivului CHE Paltinu. În urma constatărilor făcute de către personalul Secției Exploatare și a șefului Serviciului UCCH și Mentenanță Construcții, s-a constatat necesitatea promovării unor lucrări de întreținere și reparații, astfel încât activitatea la CHE Paltinu să se desfășoare în condiții de siguranță”, se arată în caietul de sarcini publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, unde se mai precizează că ”au fost identificate mai multe probleme”, printre acestea aflându-se și deteriorarea rigolelor perimetrale și a grătarelor metalice ale centralei, care nu mai pot prelua toată apa pluvială, iar când plouă, curtea centralei se inundă, neavând posibilitatea să se scurgă.
Astfel, Hidroelectrica a lansat procedura de achiziție destinată încheierii unui contract pentru refacerea rigolelor pluviale de la Centrala Hidroelectrică de la Paltinu, deschiderea ofertelor urmând să aibă loc la începutul lunii aprilie.
(sursa foto: Apele Române)