Studenţii vor primi câte 1.500 de lei lunar

N. Dumitrescu

Pentru studenții care au cele mai bune rezultate în timpul anului universitar, Universitatea ”Petrol-Gaze” Ploiești – singura instituție de învățământ superior din Prahova și cu profil unic în România – va acorda, în premieră, un nou tip de bursă – „Bursa Cum Laudae”.
Astfel, începând din semestrul al doilea al anului universitar 2022-2023, UPG Ploiesti acordă, din fonduri proprii, acest tip de bursă, în valoare de 1.500 lei pe lună, pentru studenții cu merite deosebite în plan academic. Mai exact, începând cu luna martie a.c., pe o perioadă de șase luni, 5 studenți vor primi aceste recunoaşteri financiare, repartizându-se câte o bursă pentru fiecare dintre cele cinci facultăți din cadrul UPG Ploiești, dar nu mai mult de finalizarea studiilor, pentru un student care susține lucrarea/proiectul de licență/diplomă/disertație în sesiunea iulie a anului curent, data susținerii fiind considerată data finalizării studiilor. Bursele se acordă studenților de la învățământul cu frecvență/frecvență redusă și învățământ la distanță, înmatriculați în anul universitar curent, în conformitate cu o serie de criterii stabilite în baza unui regulament, exepție făcând studenții din anul I licență și cei din anul I master, care nu au urmat cursurile universitare de licență în cadrul universității ploieștene. Așa cum s-a stabilit, bursele menționate se obțin pe baza punctajului cel mai mare pe facultate, rezultat prin însumarea punctajelor obținute la cele patru criterii de acordare: rezultate obţinute la învățătură; rezultate obţinute în domeniul cercetării științifice, în acest caz luându-se în considerare întreaga activitate a studentului din momentul înmatriculării în cadrul universității; rezultate obţinute în activități extracurriculare și de voluntariat; rezultate obţinute din activități cultural-artistice, la care se adaugă un criteriu distinct privind realizarea unui eseu cu subiectul ”Ce înseamnă să fii student la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești?”, candidații fiind ierarhizați în ordinea descrescătoare a punctajului, după ce au depus un dosar de candidatură la secretariatul instituției. Așa cum au anunțat reprezentanții UPG Ploiești, în ședința Consiliului de Administrație de la începutul lunii martie a.c. au fost validate, deja, și rezultatele studenților care vor beneficia din partea universității de această bursă. Este vorba despre: Oprișescu Dulgheru Andrei Ștefan – anul II licență, Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor; Ion Negru – student la masterul Tehnologii Avansate în Prelucrarea Petrolului, anul I; David Ana – anul I la master, Consiliere Școlară și Dezvoltarea Carierei; Pârvu Ioana Alexandra, masterat Tehnologii Informatice pentru Afaceri, anul 2, Facultatea de Științe Economice; Drăghici C. Dorotheea Cleopatra, anul I, program Master Managementul Riscului și Ingineria Fiabilității Utilajului Petrolier și Petrochimic, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică. Reamintim faptul că Universitatea ”Petrol-Gaze” Ploiești are în componență cinci facultăți, respectiv: Inginerie Mecanică și Electrică; Ingineria Petrolului și Gazelor; Tehnologia Petrolului și Petrochimie, Litere și Științe; Științe Economice. La deschiderea anului universitar 2022-2023, la începutul lunii octombrie a anului trecut, la cursuri erau înregistrați, în total, peste 5.100 de studenți, dintre care 1.200 erau ”boboci” de anul I.