Ministerul Finanţelor a publicat ieri, în transparenţă decizională, proiectul de HG care stabileşte practicarea de către asigurătorii RCA a propriilor tarife de primă care au fost practicate la data de 1 Martie 2022.
„Prezenta hotărâre stabileşte tarifele de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, ce urmează a fi aplicate de către societăţile de asigurare care practică asigurarea RCA, denumite în continuare asigurători RCA (…). Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 1 Martie 2022 şi sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”, se menţionează în proiect.
Documentul prevede că, în situaţia în care tarifele de primă practicate de către asigurătorii RCA la data de 1 Martie 2022 sunt mai mari decât cele practicate la data de 1 Martie 2023, asigurătorii RCA aplică cel mai mic tarif de primă dintre cele două.
Tarifele de primă maxime se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a HG.
Potrivit proiectului, comisioanele de distribuţie aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima brută încasată pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0. În funcţie de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.