N. D.

Păstrându-se tradiția, și în acest an, zona centrală a Ploieștiului – mai exact Centrul Civic- va fi gazda pitoreştilor tarabe cu mărțișoare. În acest context, reprezentanții SGU Ploiești au anunțat că, în vederea organizării ”Sărbătorii Mărțișorului” în zona menționată, în perioada 25 februarie-9 martie a.c., cei care doresc să vândă mărțișoare trebuie să se adresese societății. Dosarele se pot depune la registratura SGU Ploiești, pe strada Văleni nr. 32, până pe data de 13 februarie a.c., documentele necesare fiind următoarele: cerere pentru închirierea terenului, copie de pe actul de identitate și de pe codul unic de identificare al firmei, planul de amplasare, certificat de atestare fiscală eliberat de fiscul local. Așa cum s-a precizat, la instalarea tarabelor vor fi acceptate numai corturi de tip pavilion, de culoare alb.