Curtea Constituţională a României a statuat, marţi, că eliminarea sancţiunii contravenţionale pentru nerespectarea obligaţiei de vaccinare antirabică a câinilor poate conduce la situaţia în care supravegherea şi programele de eradicare a infecţiei cu virusul rabic (RABV) să nu mai poată fi realizate cu eficienţă, potrivit Agerpres.
Judecătorii constituţionali au respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate a art.I pct.4 din Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, obiecţie formulată de preşedintele României şi au a admis obiecţia de neconstituţionalitate constatând că prevederile art.I pct.5 din actul normativ sunt neconstituţionale. În esenţă, arată sursa citată, cu privire la soluţia de neconstituţionalitate, Curtea a reţinut că s-au încălcat dispoziţiile art.34 din Legea fundamentală, întrucât eliminarea sancţiunii contravenţionale pentru nerespectarea obligaţiei de vaccinare antirabică a câinilor, obligaţie prevăzută de Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei, îmbracă forma unei omisiuni legislative care poate conduce la încălcarea dreptului la ocrotirea sănătăţii şi la eliminarea elementelor de constrângere care pot determina subiectele de drept să respecte dispoziţiile normelor juridice cuprinse în Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei.
„Aceasta echivalează cu lipsa unei măsuri coercitive, ceea ce poate conduce la situaţia în care supravegherea şi programele de eradicare a infecţiei cu virusul rabic (RABV) să nu mai poată fi realizate cu eficienţă, astfel încât se creează o stare de pericol atât pentru sănătatea publică şi pentru sănătatea animalelor, prin evitarea vaccinării şi, implicit, răspândirea virusului rabic, cât şi pentru mediul înconjurător, cadru al desfăşurării vieţii umane”, explică instanţa constituţională.