V. Stoica

Pentru prima dată în istoria sa, Consiliul Județean Prahova – condus de Iulian Dumitrescu – președinte, Dumitru Tudone și Cristian Apostol – vicepreședinți – nu s-a întrunit în ședință ordinară, așa cum este prevăzut în lege și în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Prahova!
Codul Administrativ prevede, la art. 178, alin. 1: ”Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe lună, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean”. Pe de altă parte, și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Prahova, aprobat prin HCJ 117/30 iunie 2021, prevede condițiile de convocare a ședințelor: o ședință ordinară, convocată cu cel puțin cinci zile înainte de termenul la care este programată – pe de o parte -, și ședințele extraordinare, care pot fi organizate și de îndată, în anumite cazuri.
În această lună, a avut loc o ședință extraordinară, pe data de 16 ianuarie, a doua ședință, tot extraordinară, fiind convocată pentru data de 31 ianuarie.
Culmea, pe 25 ianuarie, a fost convocată o ședință ordinară pentru 1 FEBRUARIE, ceea ce înseamnă că onor conducerea Consiliului Județean Prahova nu respectă prevederile legale și nici propriul regulament de organizare și funcționare a deliberativului prahovean.
Chiar dacă, să spunem, președintele Consiliului Județean, adică Iulian Dumitrescu, s-ar fi aflat în imposibilitatea de a convoca o ședință ordinară pe luna ianuarie, conform aceluiași regulament, convocarea se face de către vicepreședintele desemnat în acest sens, în speță de către Dumitru Tudone, mâna dreaptă a lui Dumitrescu.