Cazarea şi masa sunt decontate cu bani de la stat

N. Dumitrescu

În mai puțin de o lună se împlinește un an de când, pe data de 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina. Un an de când această țară trăiește, în fiecare zi, ororile războiului, unde pacea și liniștea au fost înlocuite de deznădejde, teamă și frică, atât ziua, cât și noaptea auzindu-se zgomotul produs de rachete, obuze și răpăiala armelor. Un an în care acasă nu mai este acasă pentru milioane de persoane, pentru a scăpa cu viață, bătrâni, femei și copii fiind nevoiți să-și părăsească locurile natale și să aibă statutul de refugiat în alte țări, inclusiv România. Printre județele în care, încă din primele zile de la declanșarea războiului în Ucraina, în primăvara anului trecut, au ajuns refugiați, se numără și Prahova, aceștia fiind cazați, inițial, atât la unele dintre internatele liceelor din județ și la UPG Ploiești, cât și la familii care și-au pus la dispoziție propriile locuințe, în prezent cei fugiţi din calea războiului fiind găzduiţi doar de către persoane fizice. Potrivit unei situații solicitate Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, în anul 2022, nu a fost lună, din martie și până în decembrie, în care în județul nostru să nu fi existat refugiați ucraineni care să fi fost găzduiți de către persoane fizice.Conform datelor centralizate deja pentru anul trecut de către ISU Prahova – instituția care virează sumele solicitate de către primării pentru decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau a apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice- în 2022, de la începutul lunii aprilie și până la sfârșitul lunii decembrie, suma totală pentru decontarea cheltuielilor menționate, la nivelul județului Prahova, s-a ridicat la peste 10 milioane de lei, în contextul în care, lunar, în zeci de localități au figurat că au fost găzduiți refugiați ucraineni, cei mai mulți în Ploiești, Câmpina, Bușteni, Sinaia, Breaza și Filipeștii de Pădure.
Conform informațiilor primite de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2022, valoarea totală a sumei ce a reprezentat decontarea cheltuielilor pentru hrana și cazarea refugiaților în județul Prahova, găzduiți de persoane fizice, în baza legislației în vigoare – Hotărârea de Guvern 336/20221 – a fost de 10.593.946 de lei. De precizat faptul că, și la nivelul României este aplicabil mecanismul de protecție temporară pentru persoanele refugiate, cheltuielile aferente, inclusiv pentru hrană și cazare, fiind asigurate din fondurile alocate în acest scop de la bugetul de stat, cât și din donații. ”Vă comunicăm faptul că subscrisa virează sumele solicitate de către autoritățile administrației publice locale din unitățile/subdiviziunile administrativ–teritoriale privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne în baza art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 336/2022, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situațiilor centralizatoare certificate pentru realitate de către reprezentanții acestor autorități. Sumele ce se cuvin persoanelor fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, variază în funcție de numărul persoanelor găzduite. Astfel, având în vedere prevederile art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 15/20222, persoana fizică solicitantă beneficiază de decontarea din bugetul subscrisei a cheltuielilor cu hrana și cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei/zi/ persoană găzduită pentru cazare”, se precizează în răspunsul solicitat ISU Prahova. Pentru a beneficia de decontarea sumelor , conform prevederilor legale (H.G. nr. 336/2022), persoanele fizice care găzduiesc refugiaţi depun, în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, la primăria pe raza cărora se află locuința în care se află găzduiți cei proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care acestea declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazare, însoțită de o serie de acte, respectiv o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere; copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele antemenționate. ”Cererea se depune de o singură persoană pentru aceeași locuință. Cererile depuse după primele 3 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă se soluționează în luna următoare. În termen de 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului antemenționat, autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ – teritoriale, transmit subscrisei, precum și spre informare Instituției Prefectului, situațiile centralizatoare întocmite în urma analizării cererilor depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Urmare a acestui fapt, conform prevederilor art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 336/2022, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situațiilor centralizatoare certificate pentru realitate de către reprezentanții acestor autorități, subscrisa virează sumele solicitate”, ne-au mai comunicat reprezentanții ISU Prahova, care au precizat și faptul că, în conformitate cu legislația privind regimul străinilor în România, străinul intrat legal pe teritoriul României, precum și persoana care îl găzduiește, au obligația să anunțe despre aceasta reprezentanții poliției din localitate în termen de 3 zile de la data intrării și, respectiv, a găzduirii. Potrivit aceleiaşi situații centralizate, anul trecut, din luna martie și până în decembrie, lunar, în zeci de localități prahovene au fost găzduiţi- la persoane fizice – refugiați din Ucraina, cei mai mulţi aflându-se la familii din Ploiești, Câmpina, Bușteni, Sinaia, Breaza și Filipeștii de Pădure, situație care se poate vedea și din tabelul alăturat, pus la dispoziție tot de către ISU Prahova.