Ministrul Mediului, Barna Tanczos, consideră că majoritatea intervenţiilor pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun s-au soluţionat prin alungare sau relocare, în ultimul an şi jumătate, dar soluţia pe termen lung rămâne managementul activ al acestei specii, potrivit Agerpres. Guvernul României a adoptat, în 21 iulie 2021, la propunerea Ministerului Mediului, OUG 81/2021, care reglementează intervenţia imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra cetăţenilor şi bunurilor acestora, prin alungare, relocare sau extragere. Într-un an şi jumătate de la adoptarea actului normativ, au fost realizate 418 intervenţii, dintre care 347 de alungări, 52 de relocări şi 19 extrageri, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului.”Vorbim de peste 400 de situaţii în care, dacă nu s-ar fi intervenit, bunurile, integritatea sau chiar viaţa cetăţenilor s-ar fi putut afla în pericol. Este îmbucurător că majoritatea covârşitoare a intervenţiilor se soluţionează prin alungare sau relocare. Din păcate, există şi situaţii în care singura soluţie este extragerea, însă numărul mic de astfel de intervenţii demonstrează că temerile unora cu privire la eventuale nereguli sau abuzuri, exprimate la momentul adoptării OUG, au fost total nefondate şi că măsura pe care am luat-o a fost cea corectă. Soluţia pe termen lung rămâne însă managementul activ al acestei specii, cu măsuri multiple, bazate pe analize ştiinţifice clare şi fără echivoc”, a declarat ministrul Mediului, Barna Tanczos. Potrivit Ministerului Mediului, având în vedere numeroasele adrese şi sesizări ale cetăţenilor şi instituţiilor de stat sau private, prin care au fost semnalate atacuri şi conflicte între carnivore mari şi om, precum şi necesitatea evitării producerii unor evenimente care să pună în pericol sănătatea şi securitatea publică sau să producă diverse pagube, instituţia a emis, în 4 aprilie 2022, Ordinul care stabileşte nivelul maxim de intervenţie şi prevenţie în cazul speciei urs brun. Ministerul Mediului are, conform Legii 407/2006, obligaţia de a acorda nivel de intervenţie şi prevenţie anual, pentru prevenirea pagubelor şi accidentelor la speciile pentru care vânătoarea este interzisă. Potrivit aceleiaşi prevederi, nivelul prevenţiei se aprobă până cel târziu pe data de 15 mai a fiecărui an, a explicat ministrul de resort. În 2022, în urma recomandării Grupului de lucru pentru conservarea carnivorelor mari din România, numărul maxim al cotelor de intervenţie a fost stabilit la 140 de exemplare, un număr de 88 de derogări fiind realizate. Restul cotelor au fost redistribuite în zonele cu cele mai multe pagube raportate. Deoarece vânătoarea la specia urs este interzisă în România, acţiunile de intervenţie şi prevenţie se pot realiza numai de către personalul tehnic de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare şi numai în condiţiile prevăzute de lege.