Guvernul a aprobatAcordul cadru între România şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale, semnat la Bucureşti, la 12 decembrie 2022 , potrivit Agerpres.
Conform unui comunicat al Executivului, Acordul cadru detaliază instituţiile din România şi Elveţia responsabile cu implementarea contribuţiei elveţiene, modalitatea şi principiile de implementare a contribuţiei, precum şi ariile tematice în care se vor dezvolta măsurile-suport. „Prin acest Acord, România va beneficia de 221,5 milioane franci elveţieni (peste 1 miliard de lei) din contribuţia financiară nerambursabilă aprobată de Parlamentul elveţian pentru coeziune economică şi socială pentru unele state membre ale Uniunii Europene, în vederea reducerii disparităţilor economice şi sociale din UE”, se arată în comunicat.
Sursa citată precizează că obiectivele contribuţiei financiare sunt: promovarea creşterii economice şi a dialogului social, reducerea şomajului în rândul tinerilor; gestionarea migraţiei şi sprijinirea integrării; creşterea siguranţei şi securităţii publice; protejarea mediului şi a climei; consolidarea sistemelor sociale, implicarea civică şi transparenţa. „Aceste fonduri vor fi alocate prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, un program bilateral de implementare. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor aferente măsurilor suport se încheie la 3 decembrie 2029. Elveţia va avea dreptul de a vizita, monitoriza, examina, audia şi evalua toate activităţile şi procedurile legate de implementarea măsurilor suport, după cum consideră Elveţia că este relevant”, se mai arată în comunicat).