N. Dumitrescu

Potrivit statisticilor, în trimestrul II al acestui an, la nivelul județului Prahova erau înregistrați peste 191.000 de pensionari și peste 3.700 de pensionari agricultori. Câteva sute de pensionari prahoveni- respectiv aproape 900 de persoane – își primesc veniturile nu în moneda din România, ci în valută – euro, dolari sau lire sterline – mai exact în moneda din țările în care aceștia s-au stabilit fie de pe vremea când erau încă în activitate, fie după ieșirea la pensie ori după reîntregirea familiei, alături de copiii lor stabilități în alte state ale lumii. Iar țările în care aceștia și-au stabilit domiciliul sunt din toate colțurile lumii, atât țări europene, cât și state aflate la mai mare depărtare, precum SUA, Canada, Australia, Mexic etc. Acest lucru este posibil având în vedere faptul că, în urmă cu 14 ani, a fost stabilită reglementarea potrivit căreia pensionarii stabiliți în străinătate pot intra în posesia pensiei pe care o primesc lunar chiar de pe teritoriul statului în care aceștia s-au stabilit. Dar, ca să intre în posesia veniturilor lunare, pensionarii prahoveni care s-au stabilit în străinătate trebuie să respecte și o serie de obligații. Concret, pentru a beneficia de drepturile cuvenite prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România, beneficiarii nerezidenţi aflaţi în plată au obligaţia de a transmite anual, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, un document special care poartă denumirea de ”Certificat de viaţă”, un instrument de verificare administrativă, în fapt o dovadă a faptului că persoana în cauză este în viață și pe baza căreia se poate continua plata drepturilor cuvenite pentru cei care locuiesc acum în străinătate.
Conform informațiilor primite de la Casa de Județeană de Pensii Prahova, începând din luna august 2008, pensionarii prahoveni stabiliți în străinătate își pot primi pensia și pe teritoriul statului de domiciliu sau de reședință – stat de ședere obișnuită, în contul bancar declarat la instituția menționată. ”Aderarea României la UE a impus renunțarea la clauzele privind reședința (ședere obișnuită) în cazul beneficiarilor sistemului public de pensii stabiliți pe teritoriul statelor membre ale Uniunii și, ulterior, ale Spațiului Economic European. Astfel, în conformitate cu legislația comunitară în vigoare, persoana care are dreptul la pensii și la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislației române, va beneficia de aceste prestații chiar dacă locul său de ședere obișnuită este stabilit pe teritoriul altui stat membru al UE. De asemenea, pentru a asigura egalitatea de tratament între toți beneficiarii sistemului public de pensii și luând în considerare solicitările venite din partea celor care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru al UE și nici nu își pot desemna un mandatar cu domiciliul pe teritoriul României, a fost prevăzută posibilitatea plății drepturilor cuvenite din sistemul public de pensii și pe teritoriul statelor extracomunitare. Plata pensiilor în străinătate se face doar prin CITIBANK ROMÂNIA S.A, cu care Casa Națională de Pensii Publice are încheiat un parteneriat în acest sens. Astfel, pensiile și alte drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor sistemului public se transferă în străinătate, într-un cont bancar deschis de aceștia la o bancă de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere obișnuită, după caz. Beneficiarii nerezidenți pot solicita transferul bancar al drepturilor care li se cuvin într-una dintre următoarele valute: EURO; USD; GBP (Liră sterlină)”, ne-au transmis reprezentanții Casei Județene de Pensii Prahova. Așa cum ni s-a precizat, până în prezent, Casa Județeană de Pensii Prahova exportă în străinătate 898 de pensii și alte drepturi de asigurări sociale în țări precum Spania (353 de beneficiari), Germania (167 de beneficiari), Canada (70 de beneficiari), SUA (56 de beneficiari), Austria (37 de beneficiari), Australia, Mexic, Elveția, Cehia etc. În legătură cu primirea drepturilor bănești de către pensionarii prahoveni care locuiesc în străinătate, Casa Județeană de Pensii Prahova ne-a mai menționat: ”În vederea achitării prin transfer bancar a prestațiilor prevăzute de lege, Casa Județeană de Pensii Prahova utilizează informațiile bancare confirmate de beneficiarii nerezidenți ai sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale în cadrul formularelor de legătură, transmise de instituțiile de asigurări sociale de pe teritoriul statului de reședință, în cazul celor stabiliți pe teritoriul statelor membre ale UE, și în cadrul declarației de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite, în cazul beneficiarilor domiciliați pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale UE. Declarația de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale constituie dovadă în baza căreia plata drepturilor bănești se face în străinătate, ca urmare a opțiunii titularului. Declarația de transfer se transmite la sediul Casei Județene de Pensii personal de către titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială, emisă conform legii, însoțită de: o copie a actului de identitate care atestă domiciliul actual, un document care confirmă detaliile bancare (denumirea băncii, adresa băncii, codul de identificare bancară BiC/SWIFT, numărul de cont internațional bancar IBAN). Transmiterea declarației de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite și a documentelor care o însoțesc se poate face personal, prin mandatar desemnat cu procură specială, prin poștă, prin e-mail (office@pensiiprahova.ro, adresa menționată și pe site-ul instituției www.pensiiprahova.ro). Pentru a evita efectuarea unor plăti necuvenite sau către beneficiari nerezidenți a căror situație s-a modificat, cu efecte asupra obligației Casei Județene de Pensii de a achita drepturile de pensie, se utilizează ”Cerificatul de viață” drept instrument de verificare administrativă. Acest certificat constituie dovada pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenți ai sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale”.