Prima rundă de atragere de fonduri în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), se va derula în perioada 1 noiembrie – 15 decembrie, în limita bugetului maxim eligibil alocat, a anunţat, într-un comunicat de presă, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), potrivit Agerpres. „În data de 13 octombrie 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2605/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C1 – Managementul apei, investiţia 3. Sprijinirea conectării populaţiei cu venituri mici la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente. Astfel, conform ordinului, în perioada 1 noiembrie 2022, ora 10:00 – 15 decembrie 2022, ora 23:59, în limita bugetului maxim eligibil pre-alocat, se desfăşoară prima rundă de atragere de fonduri în cadrul Programului ‚Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare’ finanţat din PNRR. Cererile de finanţare se vor transmite la AFM prin aplicaţia informatică destinată programului care va fi disponibilă pe site-ul instituţiei, www.afm.ro”, se menţionează în comunicat.
Potrivit AFM, în cadrul programului se acordă finanţare pentru realizarea ţintelor cuprinse în Investiţia 3 – Sprijinirea conectării populaţiei cu venituri mici la reţelele de alimentare cu apă şi/sau canalizare existente din cadrul Componentei C1: Managementul Apei şi contribuie la îndeplinirea Reformei 1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă şi apă uzată şi pentru accelerarea accesului populaţiei la servicii de calitate conform directivelor europene.
Măsura vizează sprijinirea familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. Solicitanţii care pot depune cereri de finanţare sunt operatorii de servicii de utilităţi publice/operatorii regionali de servicii de utilităţi publice din sectorul de apă/apă uzată. Aceştia sunt eligibili şi sub condiţia încheierii de parteneriate (în calitate de Lideri), cu Unităţi Administrativ – Teritoriale (UAT) sau cu Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). AFM precizează că alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de branşare/racordare a gospodăriilor vulnerabile la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul Investiţiei I3 este de 168 milioane de euro.
Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar de cel mult 1.900 euro/gospodărie racordată şi/sau branşată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA. Rata de finanţare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.